Shortcuts

open access

Vol 4, No 1 (2014)
Prace poglądowe
Published online: 2014-12-05
Get Citation

Aktualne wytyczne postępowania z nadciśnieniem tętniczym w ostrej fazie udaru mózgu

Marta Sołtysiak, Elżbieta Jaroszyńska, Krystyna Widecka
Medycyna Wieku Podeszłego 2014;4(1):20-24.

open access

Vol 4, No 1 (2014)
Prace poglądowe
Published online: 2014-12-05

Abstract

Udar mózgu jest jednostką nozologiczną obarczoną wysokim odsetkiem wczesnej śmiertelności oraz trudnym rokowaniem co do odzyskania sprawności. Aktualne zalecenia wspierają miejsce terapii hipotensyjnej w leczeniu ostrej fazy udaru mózgu, jako lek pierwszego rzutu wskazując labetalol. Lekiem kolejnej linii pozostaje nikardipina, a w wyjątkowych sytuacjach nitrogliceryna i nitroprusydek sodu. Pytanie o zasadność terapii hipotensyjnej w kontekście wczesnego rokowania u pacjentów z udarem mózgu budzą wyniki badania CATIS — w świetle danych płynących z badania nie ma dowodów na korzystny wpływ leczenia hipotensyjnego w ostrej fazie udaru mózgu na redukcję wczesnej śmiertelności i niepełnosprawności u pacjentów z udarem.

Abstract

Udar mózgu jest jednostką nozologiczną obarczoną wysokim odsetkiem wczesnej śmiertelności oraz trudnym rokowaniem co do odzyskania sprawności. Aktualne zalecenia wspierają miejsce terapii hipotensyjnej w leczeniu ostrej fazy udaru mózgu, jako lek pierwszego rzutu wskazując labetalol. Lekiem kolejnej linii pozostaje nikardipina, a w wyjątkowych sytuacjach nitrogliceryna i nitroprusydek sodu. Pytanie o zasadność terapii hipotensyjnej w kontekście wczesnego rokowania u pacjentów z udarem mózgu budzą wyniki badania CATIS — w świetle danych płynących z badania nie ma dowodów na korzystny wpływ leczenia hipotensyjnego w ostrej fazie udaru mózgu na redukcję wczesnej śmiertelności i niepełnosprawności u pacjentów z udarem.
Get Citation

Keywords

nadciśnienie, ciśnienie tętnicze, ostry udar, medycyna ratunkowa

About this article
Title

Aktualne wytyczne postępowania z nadciśnieniem tętniczym w ostrej fazie udaru mózgu

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 4, No 1 (2014)

Pages

20-24

Published online

2014-12-05

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2014;4(1):20-24.

Keywords

nadciśnienie
ciśnienie tętnicze
ostry udar
medycyna ratunkowa

Authors

Marta Sołtysiak
Elżbieta Jaroszyńska
Krystyna Widecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl