Shortcuts

open access

Vol 4, No 1 (2014)
Postępy w geriatrii
Published online: 2014-12-05
Get Citation

Rola wybranych składników odżywczych we wspomaganiu leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera

Bruno Szczygieł, Małgorzata Gaweł, Anna Ukleja, Iwona Boniecka
Medycyna Wieku Podeszłego 2014;4(1):7-15.

open access

Vol 4, No 1 (2014)
Postępy w geriatrii
Published online: 2014-12-05

Abstract

Choroba Alzheimera (AD, Alzheimer’s disease) jest najczęstszą, postępującą chorobą neurodegeneracyjną, charakteryzującą się utratą pamięci i utratą zdolności do samodzielnego życia u osób w podeszłym wieku. W mechanizmie choroby podstawową rolę odgrywa niedobór acetylocholiny oraz upośledzenie przekaźnictwa cholinergicznego. Na podstawie badań przedklinicznych, w których wykazano, że niektóre składniki odżywcze, takie jak nukleotyd urydyny, cholina i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, działając synergistycznie, zwiększają stężenie fosfolipidów w błonach komórkowych synaps, prowadzą do tworzenia nowych synaps i poprawy ich funkcji, opracowano i poddano badaniom klinicznym wieloskładnikowy preparat Souvenaid® (Nutricia N.V., Zoetermer, Netherlands). W przeprowadzonych badaniach klinicznych, którym poddano 438 chorych z wczesną postacią AD, dowiedziono, że Souvenaid® jest bezpieczny, dobrze tolerowany przez pacjentów i powoduje statystycznie znamienną poprawę pamięci odroczonej i natychmiastowej. Konieczne są jednak dalsze badania kliniczne w celu potwierdzenia skuteczności tej koncepcji terapeutycznej.

Abstract

Choroba Alzheimera (AD, Alzheimer’s disease) jest najczęstszą, postępującą chorobą neurodegeneracyjną, charakteryzującą się utratą pamięci i utratą zdolności do samodzielnego życia u osób w podeszłym wieku. W mechanizmie choroby podstawową rolę odgrywa niedobór acetylocholiny oraz upośledzenie przekaźnictwa cholinergicznego. Na podstawie badań przedklinicznych, w których wykazano, że niektóre składniki odżywcze, takie jak nukleotyd urydyny, cholina i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3, działając synergistycznie, zwiększają stężenie fosfolipidów w błonach komórkowych synaps, prowadzą do tworzenia nowych synaps i poprawy ich funkcji, opracowano i poddano badaniom klinicznym wieloskładnikowy preparat Souvenaid® (Nutricia N.V., Zoetermer, Netherlands). W przeprowadzonych badaniach klinicznych, którym poddano 438 chorych z wczesną postacią AD, dowiedziono, że Souvenaid® jest bezpieczny, dobrze tolerowany przez pacjentów i powoduje statystycznie znamienną poprawę pamięci odroczonej i natychmiastowej. Konieczne są jednak dalsze badania kliniczne w celu potwierdzenia skuteczności tej koncepcji terapeutycznej.
Get Citation

Keywords

choroba Alzheimera, interwencja żywieniowa, pamięć świeża, pamięć odroczona

About this article
Title

Rola wybranych składników odżywczych we wspomaganiu leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 4, No 1 (2014)

Pages

7-15

Published online

2014-12-05

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2014;4(1):7-15.

Keywords

choroba Alzheimera
interwencja żywieniowa
pamięć świeża
pamięć odroczona

Authors

Bruno Szczygieł
Małgorzata Gaweł
Anna Ukleja
Iwona Boniecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl