Shortcuts

open access

Vol 1, No 2 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-10-05
Get Citation

Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku — jak leczyć, aby nie pogorszyć czynności nerek?

Bogna Kwella, Tomasz Stompór
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):63-68.

open access

Vol 1, No 2 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-10-05

Abstract

Wraz z wiekiem dochodzi do wielu zmian strukturalnych i czynnościowych w obrębie nerek. W literaturze toczy się dyskusja, na ile zjawisko to jest nieodłącznym elementem procesu starzenia, a w jakim stopniu wypadkową ekspozycji na wiele czynników uszkadzających działających podczas całego życia. Dyskusja ta jest tym bardziej uprawniona, że u wielu zdrowych osób w podeszłym wieku nie stwierdza się uszkodzenia nerek. Nadciśnienie tętnicze jest nieodłącznym objawem chorób nerek oraz jednym z najistotniejszych czynników ryzyka ich uszkodzenia i jego progresji. Terapia nadciśnienia tętniczego jest zatem jednym z kluczowych elementów nefroprotekcji. Obecnie standardem terapii hipotensyjnej przy współistnieniu choroby nerek jest blokada osi renina– angiotensyna–aldosteron; zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do osób starszych. Do tej pory nie zdefiniowano jednak leków kolejnego rzutu, które powinno się dodawać do inhibitorów konwertazy angiotensyny lub sartanów, aby — skutecznie obniżając ciśnienie — chronić nerki. Ryzyko progresji choroby nerek i wystąpienie jej stadium schyłkowego w podeszłym wieku jest znacznie mniejsze niż ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dlatego — choć brzmi to paradoksalnie z punktu widzenia nefrologa — w leczeniu nadciśnienia tętniczego powinno się stosować przede wszystkim strategie terapeutyczne o udowodnionym, korzystnym wpływie na „twarde” sercowo-naczyniowe punkty końcowe, a w mniejszym stopniu kierować się potencjałem nefroprotekcyjnym przy wyborze leku.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (2), 63–68

Abstract

Wraz z wiekiem dochodzi do wielu zmian strukturalnych i czynnościowych w obrębie nerek. W literaturze toczy się dyskusja, na ile zjawisko to jest nieodłącznym elementem procesu starzenia, a w jakim stopniu wypadkową ekspozycji na wiele czynników uszkadzających działających podczas całego życia. Dyskusja ta jest tym bardziej uprawniona, że u wielu zdrowych osób w podeszłym wieku nie stwierdza się uszkodzenia nerek. Nadciśnienie tętnicze jest nieodłącznym objawem chorób nerek oraz jednym z najistotniejszych czynników ryzyka ich uszkodzenia i jego progresji. Terapia nadciśnienia tętniczego jest zatem jednym z kluczowych elementów nefroprotekcji. Obecnie standardem terapii hipotensyjnej przy współistnieniu choroby nerek jest blokada osi renina– angiotensyna–aldosteron; zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do osób starszych. Do tej pory nie zdefiniowano jednak leków kolejnego rzutu, które powinno się dodawać do inhibitorów konwertazy angiotensyny lub sartanów, aby — skutecznie obniżając ciśnienie — chronić nerki. Ryzyko progresji choroby nerek i wystąpienie jej stadium schyłkowego w podeszłym wieku jest znacznie mniejsze niż ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dlatego — choć brzmi to paradoksalnie z punktu widzenia nefrologa — w leczeniu nadciśnienia tętniczego powinno się stosować przede wszystkim strategie terapeutyczne o udowodnionym, korzystnym wpływie na „twarde” sercowo-naczyniowe punkty końcowe, a w mniejszym stopniu kierować się potencjałem nefroprotekcyjnym przy wyborze leku.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (2), 63–68
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; podeszły wiek; przewlekła choroba nerek; współczynnik przesączania kłębuszkowego

About this article
Title

Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku — jak leczyć, aby nie pogorszyć czynności nerek?

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 2 (2011)

Pages

63-68

Published online

2011-10-05

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):63-68.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
podeszły wiek
przewlekła choroba nerek
współczynnik przesączania kłębuszkowego

Authors

Bogna Kwella
Tomasz Stompór

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl