Shortcuts

Vol 1, No 2 (2011)

Date published: 2011-10-05

Table of Contents

open access

Prace poglądowe

Opieka kardiologiczna nad osobami w starszym wieku. Czas na nowy model opieki

Daniel E. Forman, Michael W. Rich, Karen P. Alexander, Susan Zieman, Mathew S. Maurer, Samer S. Najjar, Joseph C. Cleveland, Harlan M. Krumholz, Nanette K. Wenger

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):49-60.

Nadciśnienie skurczowe — ciągle bagatelizowany czynnik ryzyka

Tomasz Grodzicki

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):69-76.

Trening fizyczny u chorych w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca

Artur Klecha, Bogumiła Bacior, Katarzyna Styczkiewicz, Kalina Kawecka-Jaszcz

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):77-81.

Nebiwolol — unikalny przedstawiciel β-adrenolityków wazodylatacyjnych

Beata Wożakowska-Kapłon

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):84-86.
Komentarz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl