Shortcuts

open access

Vol 1, No 2 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-10-05
Get Citation

Nebiwolol — unikalny przedstawiciel β-adrenolityków wazodylatacyjnych

Beata Wożakowska-Kapłon
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):84-86.

open access

Vol 1, No 2 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-10-05

Abstract

Nebiwolol jest wysoce selektywnym β-adrenolitykiem trzeciej generacji posiadającym dodatkowe właściwości wazodylatacyjne. Charakteryzuje się najsilniejszym wśród tej grupy leków powinowactwem do receptorów beta. Szczególnie interesującą jego cechą jest poprawa funkcji śródbłonka. Wykazano, że stymuluje zależną od śródbłonkowej syntazy produkcję endogennego tlenku azotu, co odpowiada za jego unikalne właściwości wazodylatacyjne. Lek ma działanie hipotensyjne i przeciwdławicowe oraz wywiera korzystne efekty na parametry hemodynamiczne i poprawia rokowanie u chorych z niewydolnością serca. Zmniejszając nadmierną aktywację współczulną w przebiegu niewydolności serca, zwalnia progresję choroby, włączając w to poprawę objętości i frakcji wyrzutowej oraz wydolności fizycznej. W badaniu SENIORS wykazano, że nebiwolol zmniejszał chorobowość i śmiertelność u starszych pacjentów z niewydolnością serca porównaniu z placebo.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (2), 84–86

Abstract

Nebiwolol jest wysoce selektywnym β-adrenolitykiem trzeciej generacji posiadającym dodatkowe właściwości wazodylatacyjne. Charakteryzuje się najsilniejszym wśród tej grupy leków powinowactwem do receptorów beta. Szczególnie interesującą jego cechą jest poprawa funkcji śródbłonka. Wykazano, że stymuluje zależną od śródbłonkowej syntazy produkcję endogennego tlenku azotu, co odpowiada za jego unikalne właściwości wazodylatacyjne. Lek ma działanie hipotensyjne i przeciwdławicowe oraz wywiera korzystne efekty na parametry hemodynamiczne i poprawia rokowanie u chorych z niewydolnością serca. Zmniejszając nadmierną aktywację współczulną w przebiegu niewydolności serca, zwalnia progresję choroby, włączając w to poprawę objętości i frakcji wyrzutowej oraz wydolności fizycznej. W badaniu SENIORS wykazano, że nebiwolol zmniejszał chorobowość i śmiertelność u starszych pacjentów z niewydolnością serca porównaniu z placebo.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (2), 84–86
Get Citation

Keywords

nebiwolol; blokada receptorów beta; wazodylatacja

About this article
Title

Nebiwolol — unikalny przedstawiciel β-adrenolityków wazodylatacyjnych

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 2 (2011)

Pages

84-86

Published online

2011-10-05

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(2):84-86.

Keywords

nebiwolol
blokada receptorów beta
wazodylatacja

Authors

Beata Wożakowska-Kapłon

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl