Shortcuts

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12
Get Citation

Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym

Leszek Bidzan
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):31-41.

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12

Abstract

Zaburzenia nastroju należą do najczęściej występujących zaburzeń u osób w wieku podeszłym. Obraz kliniczny, przebieg, a także leczenie w pewnym stopniu różnią się u osób starszych i młodszych. Rozpoznanie zaburzeń nastroju u osób w wieku podeszłym jest trudne ze względu na częstą dominację w obrazie klinicznym innych objawów, takich jak: lęk, obniżenie funkcji poznawczych, skargi natury somatycznej. Etiologia depresji wieku podeszłego jest niemal zawsze wieloprzyczynowa. Ustalając diagnozę i określając metody terapii, konieczne jest uwzględnienie współistniejących chorób somatycznych oraz stosowanego leczenia. Bezpieczeństwo i skuteczność określonych metod terapii są odmienne w różnych grupach wiekowych, zmieniają się również u tego samego chorego w trakcie jego życia. Terapia zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego zawsze musi mieć charakter holistyczny. Oprócz właściwie dobranego leczenia metodami biologicznymi kluczowe znaczenie ma nawiązanie relacji z chorym, stworzenie mu poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania. Obecnie dostępnych jest wiele leków o wystarczającej skuteczności i zadowalającym profilu bezpieczeństwa u osób w wieku podeszłym.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 31–41

Abstract

Zaburzenia nastroju należą do najczęściej występujących zaburzeń u osób w wieku podeszłym. Obraz kliniczny, przebieg, a także leczenie w pewnym stopniu różnią się u osób starszych i młodszych. Rozpoznanie zaburzeń nastroju u osób w wieku podeszłym jest trudne ze względu na częstą dominację w obrazie klinicznym innych objawów, takich jak: lęk, obniżenie funkcji poznawczych, skargi natury somatycznej. Etiologia depresji wieku podeszłego jest niemal zawsze wieloprzyczynowa. Ustalając diagnozę i określając metody terapii, konieczne jest uwzględnienie współistniejących chorób somatycznych oraz stosowanego leczenia. Bezpieczeństwo i skuteczność określonych metod terapii są odmienne w różnych grupach wiekowych, zmieniają się również u tego samego chorego w trakcie jego życia. Terapia zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego zawsze musi mieć charakter holistyczny. Oprócz właściwie dobranego leczenia metodami biologicznymi kluczowe znaczenie ma nawiązanie relacji z chorym, stworzenie mu poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania. Obecnie dostępnych jest wiele leków o wystarczającej skuteczności i zadowalającym profilu bezpieczeństwa u osób w wieku podeszłym.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 31–41
Get Citation

Keywords

zaburzenia depresyjne; wiek podeszły; obraz kliniczny; leczenie

About this article
Title

Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 1 (2011)

Pages

31-41

Published online

2011-04-12

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):31-41.

Keywords

zaburzenia depresyjne
wiek podeszły
obraz kliniczny
leczenie

Authors

Leszek Bidzan

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl