Shortcuts

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12
Get Citation

Dializa otrzewnowa — metoda leczenia chorych w podeszłym wieku

Zofia Wańkowicz
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):42-47.

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12

Abstract

Na kanwie wzrastającego udziału osób w podeszłym wieku w populacji chorych dializowanych przedstawiono potencjalne korzyści dializy otrzewnowej, jako pierwszej opcji leczenia nerkozastępczego tej grupy chorych. Szczególną uwagę zwrócono na medyczne i pozamedyczne bariery ograniczające szersze wykorzystanie tej — jedynej w Polsce — formy dializy domowej. Podkreślono konieczność promocji nowych form domowej dializy otrzewnowej, to jest asystowanej i wspomaganej dializy otrzewnowej, z udziałem wykwalifikowanego personelu.
Medyvyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1) 42–47

Abstract

Na kanwie wzrastającego udziału osób w podeszłym wieku w populacji chorych dializowanych przedstawiono potencjalne korzyści dializy otrzewnowej, jako pierwszej opcji leczenia nerkozastępczego tej grupy chorych. Szczególną uwagę zwrócono na medyczne i pozamedyczne bariery ograniczające szersze wykorzystanie tej — jedynej w Polsce — formy dializy domowej. Podkreślono konieczność promocji nowych form domowej dializy otrzewnowej, to jest asystowanej i wspomaganej dializy otrzewnowej, z udziałem wykwalifikowanego personelu.
Medyvyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1) 42–47
Get Citation

Keywords

dializa otrzewnowa; podeszły wiek; optymalizacja metody

About this article
Title

Dializa otrzewnowa — metoda leczenia chorych w podeszłym wieku

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 1 (2011)

Pages

42-47

Published online

2011-04-12

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):42-47.

Keywords

dializa otrzewnowa
podeszły wiek
optymalizacja metody

Authors

Zofia Wańkowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl