Shortcuts

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15
Get Citation

Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku — jak leczyć, aby nie pogorszyć czynności nerek?

Bogna Kwella, Tomasz Stompór
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):53-58.

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15

Abstract

Wraz z wiekiem dochodzi do wielu zmian strukturalnych
i czynnościowych w obrębie nerek. W literaturze
toczy się dyskusja, na ile zjawisko to jest nieodłącznym
elementem procesu starzenia, a w jaki stopniu
wypadkową ekspozycji na wiele czynników
uszkadzających działających podczas całego życia.
Dyskusja ta jest tym bardziej uprawniona, że u wielu
zdrowych osób w podeszłym wieku nie stwierdza
się uszkodzenia nerek. Nadciśnienie tętnicze jest
nieodłącznym objawem chorób nerek oraz jednym
z najistotniejszych czynników ryzyka ich uszkodzenia
i jego progresji. Terapia nadciśnienia tętniczego
jest zatem jednym z kluczowych elementów nefroprotekcji.
Obecnie standardem terapii hipotensyjnej
przy współistnieniu choroby nerek jest blokada
osi renina–angiotensyna–aldosteron; zasada ta obowiązuje
także w odniesieniu do osób starszych. Do
tej pory nie zdefiniowano jednak leków kolejnego
rzutu, które powinno się dodawać do inhibitorów
konwertazy angiotensyny lub sartanów, aby — skutecznie
obniżając ciśnienie — chronić nerki. Ryzyko
progresji choroby nerek i wystąpienie jej stadium
schyłkowego w podeszłym wieku jest znacznie
mniejsze niż ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Dlatego — choć brzmi to paradoksalnie
z punktu widzenia nefrologa — w leczeniu nadciśnienia
tętniczego powinno się stosować przede
wszystkim strategie terapeutyczne o udowodnionym,
korzystnym wpływie na „twarde” sercowo-naczyniowe
punkty końcowe, a w mniejszym stopniu
kierować się potencjałem nefroprotekcyjnym przy
wyborze leku.

Abstract

Wraz z wiekiem dochodzi do wielu zmian strukturalnych
i czynnościowych w obrębie nerek. W literaturze
toczy się dyskusja, na ile zjawisko to jest nieodłącznym
elementem procesu starzenia, a w jaki stopniu
wypadkową ekspozycji na wiele czynników
uszkadzających działających podczas całego życia.
Dyskusja ta jest tym bardziej uprawniona, że u wielu
zdrowych osób w podeszłym wieku nie stwierdza
się uszkodzenia nerek. Nadciśnienie tętnicze jest
nieodłącznym objawem chorób nerek oraz jednym
z najistotniejszych czynników ryzyka ich uszkodzenia
i jego progresji. Terapia nadciśnienia tętniczego
jest zatem jednym z kluczowych elementów nefroprotekcji.
Obecnie standardem terapii hipotensyjnej
przy współistnieniu choroby nerek jest blokada
osi renina–angiotensyna–aldosteron; zasada ta obowiązuje
także w odniesieniu do osób starszych. Do
tej pory nie zdefiniowano jednak leków kolejnego
rzutu, które powinno się dodawać do inhibitorów
konwertazy angiotensyny lub sartanów, aby — skutecznie
obniżając ciśnienie — chronić nerki. Ryzyko
progresji choroby nerek i wystąpienie jej stadium
schyłkowego w podeszłym wieku jest znacznie
mniejsze niż ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Dlatego — choć brzmi to paradoksalnie
z punktu widzenia nefrologa — w leczeniu nadciśnienia
tętniczego powinno się stosować przede
wszystkim strategie terapeutyczne o udowodnionym,
korzystnym wpływie na „twarde” sercowo-naczyniowe
punkty końcowe, a w mniejszym stopniu
kierować się potencjałem nefroprotekcyjnym przy
wyborze leku.
Get Citation
About this article
Title

Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku — jak leczyć, aby nie pogorszyć czynności nerek?

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 2 (2012)

Pages

53-58

Published online

2012-08-15

Page views

737

Article views/downloads

2480

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):53-58.

Authors

Bogna Kwella
Tomasz Stompór

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl