Shortcuts

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12
Get Citation

Osteoporoza u osób w wieku podeszłym — patogeneza, ocena ryzyka złamań i skuteczność przeciwzłamaniowa leków

Zofia Guła, Mariusz Korkosz
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):23-28.

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Prace poglądowe
Published online: 2011-04-12

Abstract

Osteoporoza jest ważnym problemem zdrowotnym wieku podeszłego. Złamania osteoporotyczne, w większości przypadków będące pierwszą manifestacją choroby, są przyczyną obniżenia jakości życia, zwiększonej umieralności, a także mają poważne konsekwencje ekonomiczne. Gęstość mineralna kości, mierzona przy użyciu badania densytometrycznego, nie jest już jedynym determinantem progu interwencji farmakologicznej. Obecnie decyzję terapeutyczną należy podjąć w zależności od bezwzględnego ryzyka złamania. W ostatnich latach opracowano powszechnie akceptowaną metodę oceny ryzyka złamań osteoporotycznych (FRAX), która jest wykorzystywana w codziennej praktyce klinicznej. Służy ona wczesnemu rozpoczynaniu skutecznego postępowania, a tym samym zmniejszeniu częstości złamań i zwiększeniu efektywności kosztowej leczenia osteoporozy. W artykule autorzy prezentują specyfikę osteoporozy inwolucyjnej, metodę FRAX — narzędzie do oceny ryzyka złamań osteoporotycznych — oraz wyniki badań klinicznych, które wyłoniły leki o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej u pacjentów w podeszłym wieku.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 23–28

Abstract

Osteoporoza jest ważnym problemem zdrowotnym wieku podeszłego. Złamania osteoporotyczne, w większości przypadków będące pierwszą manifestacją choroby, są przyczyną obniżenia jakości życia, zwiększonej umieralności, a także mają poważne konsekwencje ekonomiczne. Gęstość mineralna kości, mierzona przy użyciu badania densytometrycznego, nie jest już jedynym determinantem progu interwencji farmakologicznej. Obecnie decyzję terapeutyczną należy podjąć w zależności od bezwzględnego ryzyka złamania. W ostatnich latach opracowano powszechnie akceptowaną metodę oceny ryzyka złamań osteoporotycznych (FRAX), która jest wykorzystywana w codziennej praktyce klinicznej. Służy ona wczesnemu rozpoczynaniu skutecznego postępowania, a tym samym zmniejszeniu częstości złamań i zwiększeniu efektywności kosztowej leczenia osteoporozy. W artykule autorzy prezentują specyfikę osteoporozy inwolucyjnej, metodę FRAX — narzędzie do oceny ryzyka złamań osteoporotycznych — oraz wyniki badań klinicznych, które wyłoniły leki o udowodnionej skuteczności przeciwzłamaniowej u pacjentów w podeszłym wieku.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 23–28
Get Citation

Keywords

DXA (dual energy X-ray absorptiometry); 10-letnie ryzyko złamań; FRAX (fracture risk assessment tool); skuteczność przeciwzłamaniowa

About this article
Title

Osteoporoza u osób w wieku podeszłym — patogeneza, ocena ryzyka złamań i skuteczność przeciwzłamaniowa leków

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 1 (2011)

Pages

23-28

Published online

2011-04-12

Page views

2116

Article views/downloads

10572

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):23-28.

Keywords

DXA (dual energy X-ray absorptiometry)
10-letnie ryzyko złamań
FRAX (fracture risk assessment tool)
skuteczność przeciwzłamaniowa

Authors

Zofia Guła
Mariusz Korkosz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl