Shortcuts

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15
Get Citation

Karmić czy nie karmić? Kliniczne aspekty niepodjęcia lub zaprzestania podawania pokarmów i płynów u kresu życia

Anna Nowarska
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):46-52.

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15

Abstract

Problem niepodejmowania lub zaprzestania klinicznie
wspomaganego odżywiania i nawadniania
(CANH) u pacjentów znajdujących się w obliczu nieuchronnej
śmierci jest bardzo kontrowersyjny. Klinicyści
nie są zgodni w tej kwestii i rezygnacja
z CANH jest przedmiotem ostrej, czasami emocjonalnej
debaty.
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbadania pokrótce
aktualnych dowodów klinicznych dotyczących niepodejmowania
lub zaprzestania CANH u kresu życia.
Autorka stara się ocenić, czy zapewnienie CANH jest
zawsze korzystne dla pacjenta, czy też może czasami
przynieść więcej szkody niż pożytku. Dąży także
do odpowiedzi na pytanie, czy rezygnacja z CANH
u niektórych pacjentów znajdujących się w obliczu
nieuchronnej śmierci jest zgodna z zasadami opieki
paliatywnej. Z tego powodu odmawianie lub wycofywanie
CANH zostanie przeanalizowane w kontekście
podstawowych założeń opieki paliatywnej
przedstawionych w definicji Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO).

Abstract

Problem niepodejmowania lub zaprzestania klinicznie
wspomaganego odżywiania i nawadniania
(CANH) u pacjentów znajdujących się w obliczu nieuchronnej
śmierci jest bardzo kontrowersyjny. Klinicyści
nie są zgodni w tej kwestii i rezygnacja
z CANH jest przedmiotem ostrej, czasami emocjonalnej
debaty.
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbadania pokrótce
aktualnych dowodów klinicznych dotyczących niepodejmowania
lub zaprzestania CANH u kresu życia.
Autorka stara się ocenić, czy zapewnienie CANH jest
zawsze korzystne dla pacjenta, czy też może czasami
przynieść więcej szkody niż pożytku. Dąży także
do odpowiedzi na pytanie, czy rezygnacja z CANH
u niektórych pacjentów znajdujących się w obliczu
nieuchronnej śmierci jest zgodna z zasadami opieki
paliatywnej. Z tego powodu odmawianie lub wycofywanie
CANH zostanie przeanalizowane w kontekście
podstawowych założeń opieki paliatywnej
przedstawionych w definicji Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO).
Get Citation
About this article
Title

Karmić czy nie karmić? Kliniczne aspekty niepodjęcia lub zaprzestania podawania pokarmów i płynów u kresu życia

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 2 (2012)

Pages

46-52

Published online

2012-08-15

Page views

738

Article views/downloads

5894

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):46-52.

Authors

Anna Nowarska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl