Shortcuts

open access

Vol 2, No 1 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-06-21
Get Citation

Specyfika leczenia chorych na nowotwory w podeszłym wieku

Aleksandra Łacko
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(1):7-11.

open access

Vol 2, No 1 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-06-21

Abstract

Leczenie onkologiczne chorych w podeszłym wieku
jest jednym z problemów zdrowotnych w rozwiniętych
krajach, co wynika ze starzenia się społeczeństwa
i stałego wzrostu zachorowalności na nowotwory
związanegoz wiekiem. W krajach zachodniej
Europy i Ameryki Północnej ponad 60% wszystkich
nowotworów występuje u osób powyżej 65.
roku życia. Z powodu niewielkiego udziału tej populacji
w badaniach klinicznych brak dowodów naukowych
pozwalających na opracowanie zaleceń dotyczących
przeciwnowotworowego leczenia. Dane
z badań obserwacyjnych wskazują, że udział starszych
osób w przesiewowych badaniach jest ograniczony,
a diagnostyka i leczenie są suboptymalne.
Fizjologiczne zmiany związane z procesem starzenia,
współistniejące choroby i ich leczenie
mogą wpływać na farmakokinetykę leków przeciwnowotworowych,
a w konsekwencji na skuteczność
i bezpieczeństwo terapii.

Dlatego ustalenie ogólnego przeżycia lub poprawy jego jakości,
a także prognozowanej długości życia oraz stanu
biologicznego chorych uwzględniającej
ich stan sprawności ogólnej, samodzielność
funkcjonowania, funkcje poznawcze, współistniejące
choroby i zespoły geriatryczne, odżywienie
oraz możliwe interakcje pomiędzy stosowanymi
lekami. Wybór leczenia w tej populacji powinien
być uzależniony od prawdopodobieństwa uzyskania
realnych korzyści, czyli wydłużenia czasu ogólnego przeżycia lub poprawy jego jakości,
a także prognozowanej długości życia oraz stanu
biologicznego chorych.

Abstract

Leczenie onkologiczne chorych w podeszłym wieku
jest jednym z problemów zdrowotnych w rozwiniętych
krajach, co wynika ze starzenia się społeczeństwa
i stałego wzrostu zachorowalności na nowotwory
związanegoz wiekiem. W krajach zachodniej
Europy i Ameryki Północnej ponad 60% wszystkich
nowotworów występuje u osób powyżej 65.
roku życia. Z powodu niewielkiego udziału tej populacji
w badaniach klinicznych brak dowodów naukowych
pozwalających na opracowanie zaleceń dotyczących
przeciwnowotworowego leczenia. Dane
z badań obserwacyjnych wskazują, że udział starszych
osób w przesiewowych badaniach jest ograniczony,
a diagnostyka i leczenie są suboptymalne.
Fizjologiczne zmiany związane z procesem starzenia,
współistniejące choroby i ich leczenie
mogą wpływać na farmakokinetykę leków przeciwnowotworowych,
a w konsekwencji na skuteczność
i bezpieczeństwo terapii.

Dlatego ustalenie ogólnego przeżycia lub poprawy jego jakości,
a także prognozowanej długości życia oraz stanu
biologicznego chorych uwzględniającej
ich stan sprawności ogólnej, samodzielność
funkcjonowania, funkcje poznawcze, współistniejące
choroby i zespoły geriatryczne, odżywienie
oraz możliwe interakcje pomiędzy stosowanymi
lekami. Wybór leczenia w tej populacji powinien
być uzależniony od prawdopodobieństwa uzyskania
realnych korzyści, czyli wydłużenia czasu ogólnego przeżycia lub poprawy jego jakości,
a także prognozowanej długości życia oraz stanu
biologicznego chorych.

Get Citation

Keywords

osoby starsze, geriatria, nowotwory

About this article
Title

Specyfika leczenia chorych na nowotwory w podeszłym wieku

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 1 (2012)

Pages

7-11

Published online

2012-06-21

Page views

832

Article views/downloads

8422

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(1):7-11.

Keywords

osoby starsze
geriatria
nowotwory

Authors

Aleksandra Łacko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl