English Polski

51 - 75 of 134 Items

Original paper2022, oct 4

Influence of training and half marathon run on the right ventricle in amateur runners

Anna Szałek-Goralewska, Rafał Dankowski, Wioletta Sacharczuk, Stefan Ożegowski, Jędrzej Tschurl, Barbara Rabiega, Andrzej Szyszka

Vol 18, No 1 (2023)

Original paper

Folia Cardiologica 2023;18(1):1-9.
Review paper2023, jan 31

Iron deficiency, heart failure and cerebrovascular events: what is the connection?

Phillip Kiełbowicz, York Ferdinand Kosegarten, Maria Sawościan, Małgorzata Lelonek

Vol 18, No 1 (2023)

Review paper

Folia Cardiologica 2023;18(1):16-23.
Case report2022, aug 4

A rare case of a double atrial septum in a 4-year-old boy with a large an ostium secundum atrial septal defect

Andrzej Szydłowski, Jacek Kusa, Piotr Stanek, Agnieszka Skierska, Anna Szydłowska

Vol 18, No 1 (2023)

Case report

Folia Cardiologica 2023;18(1):55-58.
Case report2023, jan 5

Complications of pacemaker replacement: a case report of female patient with the upper extremity deep vein thrombosis

Monika Gabrel, Jonas Friedrich Lebek, Robert Sawicki, Małgorzata Knapp, Bożena Sobkowicz, Anna Lisowska

Vol 18, No 1 (2023)

Case report

Folia Cardiologica 2023;18(1):42-44.
Original paper2022, dec 19

The assessment of right atrial function with the use of speckle tracking echocardiography

Carl Thaddäus Braun, Maximilian Zehnpfennig, Karolina Kupczyńska, Paulina Wejner-Mik, Ewa Szymczyk, Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec

Vol 18, No 1 (2023)

Original paper

Folia Cardiologica 2023;18(1):10-15.
Review paper2022, jan 25

Stała stymulacja serca w omdleniach wazowagalnych w świetle najnowszych zaleceń

Monika Chmielecka, Zuzanna Myszka, Maciej Pytka, Dariusz Hiczkiewicz, Wojciech Homenda, Dariusz Kozłowski

Vol 16, No 6 (2021)

Review paper

Folia Cardiologica 2021;16(6):420-423.
Review paper2022, sep 18

CA-125: a promising biomarker in heart failure. Summary of the current knowledge

Maria Sawościan, Małgorzata Lelonek

Vol 18, No 2 (2023)

Review paper

DOI: 10.5603/FC.a2022.0052
Folia Cardiologica 2023;18(2):65-70.
Review paper2022, feb 28

Electrocardiographic changes in patients with COVID-19

Patryk Siedlecki, Małgorzata Kurpesa

Vol 17, No 1 (2022)

Review paper

Folia Cardiologica 2022;17(1):35-39.
Case report2022, may 30

Complications of percutaneous coronary intervention in 70 years old patient with multivessel coronary artery disease and prostate cancer

Kinga Zujko, Narcyza Żygieło, Małgorzata Knapp, Anna Lisowska

Vol 18, No 2 (2023)

Case report

Folia Cardiologica 2023;18(2):84-86.
Review paper2022, feb 28

The role of a clinical pharmacist in self-care in heart failure

Agnieszka Skotnicka, Anna Jabłecka

Vol 17, No 1 (2022)

Review paper

Folia Cardiologica 2022;17(1):20-26.
Case report2022, feb 28

Left ventricular non-compaction cardiomyopathy: a rare cause of cardiovascular complaints

Azita Rezaei, Marcin Gregorczyk, Agnieszka Ciba-Stemplewska, Katarzyna Starzyk, Wioletta Korzeluch, Michał Spałek, Beata Wożakowska-Kapłon

Vol 17, No 1 (2022)

Case report

Folia Cardiologica 2022;17(1):62-64.
Case report2022, feb 28

Kardiomiopatia z niescalenia lewej komory — rzadka przyczyna dolegliwości ze strony układu krążenia

Azita Rezaei, Marcin Gregorczyk, Agnieszka Ciba-Stemplewska, Katarzyna Starzyk, Wioletta Korzeluch, Michał Spałek, Beata Wożakowska Kapłon

Vol 17, No 1 (2022)

Case report

Folia Cardiologica 2022;17(1):65-67.
Review paper2022, feb 28

Rola farmaceuty klinicznego w samoopiece pacjenta z niewydolnością serca

Agnieszka Skotnicka, Anna Jabłecka

Vol 17, No 1 (2022)

Review paper

Folia Cardiologica 2022;17(1):27-34.
Case report2022, feb 28

Wykorzystanie ultrasonografii płuc podczas kardiologicznej oceny osoby aktywnej fizycznie po przebytym COVID-19

Maria Binkiewicz-Orluk, Marcin Konopka, Agnieszka Jakubiak, Wojciech Król, Marek Kuch, Wojciech Braksator

Vol 17, No 1 (2022)

Case report

Folia Cardiologica 2022;17(1):58-61.
Case report2023, mar 20

Latent complete atrioventricular block in a patient with Wolff–Parkinson–White syndrome and fast paroxysmal atrial fibrillation

Dariusz Michałkiewicz, Sebastian Przychodzeń, Małgorzata Oleszczak-Kostyra, Andrzej Osiecki, Wacław Kochman

Vol 18, No 2 (2023)

Case report

Folia Cardiologica 2023;18(2):91-94.
Editorial2022, feb 28

Od Redaktora

Beata Wożakowska-Kapłon

Vol 17, No 1 (2022)

Editorial

Folia Cardiologica 2022;17(1).
Original paper2023, mar 22

Electronic measurement of medication adherence in patients with heart failure

Maciej Nadel, Robert Morawiec, Oliwia Matuszewska-Brycht, Jarosław Drożdż

Vol 18, No 2 (2023)

Original paper

Folia Cardiologica 2023;18(2):59-64.
Case report2022, aug 5

A rare case of coexistence of a patent ductus arteriosus and a congenital carotid arteriovenous fistula in a 7-year-old girl

Agnieszka Skierska, Miłosz Zbroszczyk, Zbigniew Olczak, Anna Szydłowska, Olga Wilk, Katarzyna Gruszczyńska, Andrzej Szydłowski, Jacek Kusa

Vol 18, No 2 (2023)

Case report

DOI: 10.5603/FC.a2022.0050
Folia Cardiologica 2023;18(2):87-90.
Case report2022, apr 29

Śluzak prawego przedsionka jako nietypowe źródło zatorowości płucnej

Agnieszka Mielczarek, Ewa Szymczyk, Grzegorz Religa, Tomasz Kaszczyński, Piotr Lipiec, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Damian Kasprzak

Vol 17, No 2 (2022)

Case report

Folia Cardiologica 2022;17(2):134-136.
Case report2022, jun 28

Późna zatorowość płucna u pacjenta z łagodnym przebiegiem COVID-19. Związek z reinfekcją i prowadzonym leczeniem

Tomasz Czerski, Monika Landzberg, Kamil Mytkowski, Krzysztof J. Filipiak

Vol 17, No 3 (2022)

Case report

Folia Cardiologica 2022;17(3):191-194.
Original paper2023, jun 28

Inappropriate prescription of a reduced dosage of NOAC in clinical practice: the results of the Polish Atrial Fibrillation (POL-AF) Registry in hospitalized patients

Olga Elżbieta Jelonek, Iwona Gorczyca-Głowacka, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Maciorowska, Maciej Wójcik, Robert Błaszczyk, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Monika Gawałko, Monika Budnik, Renata Rajtar-Salwa, Tomasz Tokarek, Jacek Bil, Michał Wojewódzki, Anna Szpotowicz, Małgorzata Krzciuk, Janusz Bednarski, Elwira Bakuła-Ostalska, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Anna Szyszkowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz, Beata Wożakowska-Kapłon

Vol 18, No 3 (2023)

Original paper

Folia Cardiologica 2023;18(3):113-125.
Original paper2023, may 30

Pulmonary embolism: does SARS-CoV-2 infection affect the clinical course and prognosis?

Anna K Żarek-Starzewska, Maciej Andrzej Janiszewski, Dominika Klimczak-Tomaniak, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Aleksandra Wilk, Marek Kuch

Vol 18, No 3 (2023)

Original paper

Folia Cardiologica 2023;18(3):108-112.
Review paper2022, apr 29
Review paper2023, apr 24

Foreign body ingestion by a paediatric patient: case analysis and legal issues

Aleksandra Piąta, Patrycja Aleksandrowicz, Patrycja Pańtak, Kamila Kocańda, Przemysław Wolak, Bartosz Stemplewski

Vol 18, No 3 (2023)

Review paper

Folia Cardiologica 2023;18(3):149-154.
Original paper2023, jun 22

Concordance between coronary computed tomography angiography and coronary angiography in assessing the significance of coronary artery stenosis in patients with multivessel coronary artery disease

Daria Kaczmarek, Oliwia Matuszewska-Brycht, Mateusz Kobierecki, Milena Jakuszczonek, Michał Piekarniak, Jan Krekora, Jarosław Drożdż

Vol 18, No 4 (2023)

Original paper

Folia Cardiologica 2023;18(4):155-160.