Browse Title Index
Issue Title
Vol 19, No 1-2 (2017) Wewnątrznaczyniowa obliteracja pierwotnych i wtórnych guzów wątroby u chorych zdyskwalifikowanych do leczenia operacyjnego (doniesienie wstępne) Abstract
Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Robert Kwiatkowski, Arkadiusz Leszczyna, Jacek Kostyra, Krzysztof Ziaja, Tomasz Gul, Wacław Kuczmik
Vol 20, No 1-2 (2018) Ocena wyników wewnątrznaczyniowego leczenia zwężeń tętnic szyjnych z wykorzystaniem stentów o różnej architekturze z uwzględnieniem płci chorych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Kościelna, Ewa Mędoń, Dariusz Stańczyk, Wacław Kuczmik
Vol 10, No 3-4 (2008) In vivo detection of biofilm on the surface of a surgical mesh implant - a case report Abstract   PDF (Polish)
Adrian Reśliński, Agnieszka Mikucka, Wojciech Szczęsny, Jakub Szmytkowski, Eugenia Gospodarek, Stanisław Dąbrowiecki
Vol 10, No 3-4 (2008) A case of multiple interventions for foreign body ingestion in a mentally challenged patient Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Szczęsny, Stanisław Dąbrowiecki, Aleksandra Kasperowicz-Dąbrowiecka, Adrian Reśliński, Jakub Szmytkowski
Vol 4, No 1 (2002) A rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland — simultaneous surgery of primary tumour and metastatic tumour of frontal bone Abstract   PDF (Polish)
Janusz Waler, Marek Kucharzewski, Jerzy Pieniążek, Grzegorz Buła, Ewa Podwińska
Vol 8, Supp. A (2006) Abstrakty Details   PDF (Polish)
Redakcja CP
Vol 7, No 1 (2005) Acute abdomen caused by a torsion of the vermiform appendix in a 6-year-old boy Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niedzielski, Rafał Król, Zbigniew Jankowski
Vol 12, No 1 (2010) Acute acalculous cholecystitis in patients with severe general condition - a report of four cases Abstract   PDF (Polish)
Artur Gładysz, Wojciech Skibiński, Tomasz Zubilewicz
Vol 10, No 2 (2008) Acute appendicitis during pregnancy Abstract   PDF (Polish)
Marcin Bednarek, Andrzej Budzyński, Kazimierz Rembiasz, Zbigniew Biesiada
Vol 9, No 1 (2007) Acute appendicitis in incarcerated groin hernias Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kluciński, Monika Wojtasik, Tomasz Guzel, Waldemar Pawłowski
Vol 17, No 1-2 (2015) Acute lower limb ischemia syndrome, reperfusion and compartment syndrome Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Stańczyk, Damian Ziaja, Jacek Kostecki, Wojciech Żelawski, Krzysztof Ziaja
Vol 20, No 1-2 (2018) An assessment of the renal failure in vascular patients including the post-contrast kidney injury in the patients undergoing vascular diagnostic and treatment procedures Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Żelawski, Wacław Kuczmik, Grzegorz Biolik, Krzysztof Ziaja
Vol 18, No 1-2 (2016) An endovascular therapy of the ischemic stroke — preliminarly report concerning single centre experience Abstract   PDF (Polish)
Anetta Lasek-Bal, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja, Przemysław Puz, Danuta Gierek, Jacek Kostyra, Aldona Warsz-Wianecka, Witold Tomalski, Damian Ziaja
Vol 13, No 2 (2011) An inflamed appendix incarcerated in an incisional hernia Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Szczęsny, Stanisław Pierściński, Adrian Reśliński, Jakub Szmytkowski, Wojciech Stankiewicz, Stanisław Dąbrowiecki
Vol 24, No 1-2 (2022) An uncommon cause of well-known symptoms: acute abdomen in a 2-year-old boy with intestinal malrotation. Case report and literature review Abstract   PDF
Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz, Maria Mitkowska, Jakub Langa, Przemysław Mańkowski
Vol 12, No 2 (2010) An unusual case of mesh implant migration into colostomy — case report Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Szczęsny, Andrzej Kapała, Jakub Szmytkowski, Adrian Reśliński, Stanisław Dąbrowiecki, Wojciech Stankiewicz
Vol 21, No 1-2 (2019) Analiza czynników wpływających na progresję i pęknięcie tętniaka aorty brzusznej Abstract   PDF (Polish)
Maciej Juśko, Michał Buczek, Tomasz Urbanek, Wacław Kuczmik
Vol 20, No 1-2 (2018) Analiza porównawcza wczesnych wyników leczenia podnerkowego tętniaka aorty brzusznej u pacjentów wysokiego ryzyka pomiędzy latami 1999–2003 a 2014; co się zmieniło. Badanie jednoośrodkowe Abstract   PDF (Polish)
Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Danuta Gierek, Bartłomiej Stasiów, Grzegorz Biolik, Krzysztof Pawlicki, Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik
Vol 14, No 1-2 (2012) Analysis of mortality rates after stent-graft implantation for aortic diseases Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Biolik, Damian Ziaja, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Krzysztof Ziaja
Vol 3, No 2 (2001) ANNOUNCEMENTS Abstract   PDF (Polish)
Redakcja CP
Vol 10, No 2 (2008) Anomalies in biliary tree anatomy - own observations Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Szajewski, Wiesław Janusz Kruszewski, Wojciech Jasiński, Maciej Ciesielski
Vol 3, No 3 (2001) Antihypertensive management in patients before and during surgical procedure Abstract   PDF (Polish)
Marcin Adamczak, Andrzej Więcek, Joanna Witkowicz
Vol 24, No 1-2 (2022) Aortic pseudoaneurysm in a patient after Bentall de Bono surgery Abstract   PDF
Michał Wysocki, Weronika Biziorek, Łukasz Moskal, Katarzyna Wijatkowska, Wojciech Kustrzycki, Romuald Cichoń
Vol 6, No 1 (2004) Aorto-bifemoral graft performed using laparoscopy in Leriche’s syndrome treatment Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Staroń, Marek Maruszyński, Andrzej Pasiak
Vol 13, No 1 (2011) Application of a self-expanding stent in the treatment of subclavian artery occlusion — a case study Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Pietrzak, Mariusz Góral, Marek Drążkiewicz
1 - 25 of 220 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl