open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2018-09-26
Get Citation

Analiza porównawcza wczesnych wyników leczenia podnerkowego tętniaka aorty brzusznej u pacjentów wysokiego ryzyka pomiędzy latami 1999–2003 a 2014; co się zmieniło. Badanie jednoośrodkowe

Damian Ziaja1, Mariola Sznapka2, Danuta Gierek3, Bartłomiej Stasiów4, Grzegorz Biolik5, Krzysztof Pawlicki6, Krzysztof Ziaja5, Wacław Kuczmik2
Chirurgia Polska 2018;20(1-2):7-13.
Affiliations
 1. Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
 2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyń, Angiologii i Flebologii, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 3. Oddział Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 4. Zakład Radiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 5. Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń, Katowickie Centrum Onkologii, Katowice, Polska
 6. Katedra Biofizyki, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska

open access

Vol 20, No 1-2 (2018)
Original articles
Published online: 2018-09-26

Abstract

Autorzy pojęli próbę porównania wyników leczenia pacjentów wysokiego ryzyka (ASA III/IV) z podnerkowym tętniakiem aorty brzusznej leczonych w latach 1999–2003 i 2014 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii WLK SUM. Kryteria wyjściowe leczenia uległy zmianie, podczas gdy w latach 1999–2003 do zabiegu kwalifikowano pacjentów z tętniakiem o śr. 50 mm u mężczyzn i 45 mm u kobiet , odpowiednio w roku 2014 śr. u mężczyzn 55 mm u kobiet 50 mm. Podjęto próbę ujednolicenia kryteriów kwalifikacyjnych i dyskwalifikacyjnych do badanych grup chorych. Uzyskane wyniki wykazały znaczne zmniejszenie odsetka zgonów oraz skrócenie czasu pobytu w roku 2014 w stosunku do lat 1999–2003. Odnotowano nie badany uprzednio spadek parametrów morfologii krwi u pacjentów leczonych implantacją stentgraftu w roku 2014.

Abstract

Autorzy pojęli próbę porównania wyników leczenia pacjentów wysokiego ryzyka (ASA III/IV) z podnerkowym tętniakiem aorty brzusznej leczonych w latach 1999–2003 i 2014 w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii WLK SUM. Kryteria wyjściowe leczenia uległy zmianie, podczas gdy w latach 1999–2003 do zabiegu kwalifikowano pacjentów z tętniakiem o śr. 50 mm u mężczyzn i 45 mm u kobiet , odpowiednio w roku 2014 śr. u mężczyzn 55 mm u kobiet 50 mm. Podjęto próbę ujednolicenia kryteriów kwalifikacyjnych i dyskwalifikacyjnych do badanych grup chorych. Uzyskane wyniki wykazały znaczne zmniejszenie odsetka zgonów oraz skrócenie czasu pobytu w roku 2014 w stosunku do lat 1999–2003. Odnotowano nie badany uprzednio spadek parametrów morfologii krwi u pacjentów leczonych implantacją stentgraftu w roku 2014.

Get Citation

Keywords

implantacja stentgraftu, implantacja prostej i rozwidlonej protezy, podnerkowy tętniak aorty brzusznej

About this article
Title

Analiza porównawcza wczesnych wyników leczenia podnerkowego tętniaka aorty brzusznej u pacjentów wysokiego ryzyka pomiędzy latami 1999–2003 a 2014; co się zmieniło. Badanie jednoośrodkowe

Journal

Chirurgia Polska (Polish Surgery)

Issue

Vol 20, No 1-2 (2018)

Pages

7-13

Published online

2018-09-26

Page views

508

Article views/downloads

975

Bibliographic record

Chirurgia Polska 2018;20(1-2):7-13.

Keywords

implantacja stentgraftu
implantacja prostej i rozwidlonej protezy
podnerkowy tętniak aorty brzusznej

Authors

Damian Ziaja
Mariola Sznapka
Danuta Gierek
Bartłomiej Stasiów
Grzegorz Biolik
Krzysztof Pawlicki
Krzysztof Ziaja
Wacław Kuczmik

References (36)
 1. Ailawadi G, Eliason JL, Upchurch GR. Current concepts in the pathogenesis of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2003; 38(3): 584–588.
 2. Baxter BT, Terrin MC, Dalman RL. Medical management of small abdominal aortic aneurysms. Circulation. 2008; 117(14): 1883–1889.
 3. Golledge J, Norman PE. Pathophysiology of abdominal aortic aneurysm relevant to improvements in patients' management. Curr Opin Cardiol. 2009; 24(6): 532–538.
 4. Creager M, Dzau V, Loscalzo J. PREFACE. Vascular Medicine. 2006.
 5. Gutowski P, Falkowski A, Wiernicki I. Ocena ultrasonograficzna dynamiki powiększania się tętniaka aorty brzusznej. Pol Przeg Radiol. 1997; 62: 222–224.
 6. Katah M. Epidemiology and clinical features. Abstract. J Clin Epidemiol. 1998; 51(2): 165–170.
 7. Kuczmik W. Współczesne możliwości leczenia tętniaków aorty brzusznej u chorych wysokiego ryzyka. Biblioteka SUM, Katowice 2007.
 8. Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, et al. European Society for Vascular Surgery. Management of abdominal aortic aneurysms clinical practice guidelines of the European society for vascular surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011; 41 Suppl 1: S1–S58.
 9. Noszczyk W. Chirurgia tętnic i żył obwodowych. PZWL, Warszawa. ; 1998: 463–480.
 10. Komisja ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Polskie zalecenia wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty. Chirurgia Polska. 2009; 11(1): 1–12.
 11. LeMaire SA, Coselli JS, Huh J. Surgical Therapy for Aortic Dissection. In: Dzau VJ, Laskalzo J, Creager MA. ed. Vascular Medicine. A Companion to Braunwald’s Heart Disease. Elsevier Inc. 2013: 433–446.
 12. Rozprawa doktorska M. Sznapki. Katowice; 2017.
 13. The U.K. Small Aneurysm Trial: design, methods and progress. The UK Small Aneurysm Trial participants. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1995; 9(1): 42–48.
 14. Greenhalgh RM, Forbes JF, Fowkes F, et al. Early elective open surgical repair of small abdominal aortic aneurysms is not recommended: Results of the UK small aneurysm trial. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 1998; 16(6): 462–464.
 15. Ziaja K, Urbanek T. Chirurgia naczyń w zarysie. Biblioteka SUM. Katowice; 2004: 133–162.
 16. Bicknell CD, Cheshire NJW. The CAESAR trial--highlighting the need for different end points. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011; 41(1): 26–27.
 17. Lederle FA, Nelson DB, Joseph AM. Smokers' relative risk for aortic aneurysm compared with other smoking-related diseases: a systematic review. J Vasc Surg. 2003; 38(2): 329–334.
 18. Lindholt JS, Shi GP. Chronic inflammation, immune response, and infection in abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006; 31(5): 453–463.
 19. Powell JT, Gotensparre SM, Sweeting MJ, et al. Rupture rates of small abdominal aortic aneurysms: a systematic review of the literature. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011; 41(1): 2–10.
 20. Bengtsson H, Bergqvist D, Acosta S, et al. Increasing incidence of ruptured abdominal aortic aneurysm: a population-based study. J Vasc Surg. 2006; 44(2): 237–243.
 21. Keulen CJvv, Pals G, Rauwerda JA. Familial Abdominal Aortic Aneurysm: a Systematic Review of a Genetic Background. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2002; 24(2): 105–116.
 22. Chang J, Stein T, Liu J, et al. Risk factors associated with rapid growth of small abdominal aortic aneurysms. Surgery. 1997; 121(2): 117–122.
 23. De Rango P, Verzini F. Rupture in small abdominal aortic aneurysms: beyond the rates. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011; 41(1): 11–12.
 24. Dubois M, Daenens K, Houthoofd S, et al. Treatment of mycotic aneurysms with involvement of the abdominal aorta: single-centre experience in 44 consecutive cases. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010; 40(4): 450–456.
 25. Fillinger MF, Racusin J, Baker RK, et al. Anatomic characteristics of ruptured abdominal aortic aneurysm on conventional CT scans: Implications for rupture risk. J Vasc Surg. 2004; 39(6): 1243–1252.
 26. Golledge J, Norman PE. Pathophysiology of abdominal aortic aneurysm relevant to improvements in patients' management. Curr Opin Cardiol. 2009; 24(6): 532–538.
 27. Hans SS, Jareunpoon O, Balasubramaniam M, et al. Size and location of thrombus in intact and ruptured abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg. 2005; 41(4): 584–588.
 28. Thompson RW, Curci JA, Ennis TL, et al. Pathophysiology of Abdominal Aortic Aneurysms: Insights from the Elastase-Induced Model in Mice with Different Genetic Backgrounds. Annals of the New York Academy of Sciences. 2006; 1085(1): 59–73.
 29. Chirurgia Polska 2009; 11(1): 1–12.
 30. Basnyat PS, Biffin AH, Moseley LG, et al. Vascular surgical society of great britain and ireland: deaths from ruptured abdominal aortic aneurysm in wales . Br J Surg. 1999; 86(5): 693–770.
 31. Gasser TC, Görgülü G, Folkesson M, et al. Failure properties of intraluminal thrombus in abdominal aortic aneurysm under static and pulsating mechanical loads. J Vasc Surg. 2008; 48(1): 179–188.
 32. Gredmark-Russ S, Dzabic M, Rahbar A, et al. Active cytomegalovirus infection in aortic smooth muscle cells from patients with abdominal aortic aneurysm. J Mol Med (Berl). 2009; 87(4): 347–356.
 33. Karlsson L, Gnarpe J, Nääs J, et al. Detection of viable Chlamydia pneumoniae in abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000; 19(6): 630–635.
 34. Pupka A, Skóra J, Kaluża G, et al. The detection ofChlamydia pneumoniae in aneurysm of abdominal aorta and in normal aortic wall of organ donors. Folia Microbiologica. 2004; 49(1): 79–82.
 35. Speelman L, Schurink GW, Bosboom EM, et al. The mechanical role of thrombus on the growth rate of an abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg. 2010; 51(1): 19–26.
 36. van Keulen JW, Moll FL, Barwegen GK, et al. Pulsatile distension of the proximal aneurysm neck is larger in patients with stent graft migration. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010; 40(3): 326–331.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaBy Via Medicav Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl