Na skróty

dostęp otwarty

Tom 21, Nr 1 (2013)
PRACE ORYGINALNE
Opublikowany online: 2013-03-28
Pobierz cytowanie

Akceptacja choroby jako predyktor zachowań zdrowotnych pacjentów chorych na astmę atopową

Małgorzata Filanowicz, Bernadeta Cegła, Ewa Szynkiewicz, Aneta Dowbór-Dzwonka
Problemy Pielęgniarstwa 2013;21(1):13-20.

dostęp otwarty

Tom 21, Nr 1 (2013)
PRACE ORYGINALNE
Opublikowany online: 2013-03-28

Streszczenie

Wstęp. Jednym z predyktorów zachowań zdrowotnych, pozytywnie związanym z utrzymaniem lub powrotem do zdrowia jest poczucie
akceptacji choroby. Jest to ogólne przekonanie człowieka, które najczęściej dotyczy możliwości podjęcia i przeprowadzenia działań prowadzących
do osiągnięcia określonego rezultatu.
Cel pracy. Celem badań statystycznych było określenie stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów o różnym stopniu kontroli astmy
atopowej. Ocenie poddano również wpływ akceptacji zmienionej pod wpływem choroby w zależności od wybranych parametrów socjodemograficznych,
takich jak: płeć, wiek, stan cywilny, aktywność zawodowa, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. W tych przypadkach,
gdzie było to możliwe zbadano także różnice między parametrami w ramach grupy o tym samym natężeniu ciężkości astmy.
Materiał i metody. Ankiety rozprowadzono wśród 77 pacjentów obojga płci chorujących na astmę atopową zamieszkałych w województwie
kujawsko-pomorskim. W zależności od stopnia kontroli astmy wszystkich pacjentów podzielono na trzy podgrupy: z astmą kontrolowaną
(K), częściowo kontrolowaną (C) i niekontrolowaną (N). W badaniu wykorzystano również informacje socjodemograficzne oraz
zastosowano skalę AIS.
Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykryto istotnej różnicy między średnimi AIS w podgrupach o różnym stopniu kontroli
astmy. Test dla dwóch frakcji nie wykrył istotnych różnic między płcią badanych, jednak odsetek kobiet mających łagodny przebieg choroby
jest istotnie większy niż odsetek mężczyzn. Porównanie średnich wartości w dwóch skrajnych podgrupach pozwoliło ustalić, że średni
wiek pacjentów w grupie z ciężkim przebiegiem astmy jest istotnie większy. Nie wykryto istotnej różnicy między odsetkami przypadków
osób w zależności od stanu cywilnego. Wykryto, że odsetek pracujących w grupie z astmą umiarkowaną jest istotnie większy niż osób
pracujących w grupie z astmą ciężką. Wykryto, że odsetek mieszkańców miast jest istotnie większy w grupie z astmą umiarkowaną niż
w grupie z astmą łagodną. Nie wykryto związku między stopniem ciężkości astmy a wykształceniem (p = 0,38).
Wnioski.
1. Stopień akceptacji choroby nie jest związany ze stopniem kontroli choroby.
2. Wraz z nasileniem ciężkości choroby maleje liczba kobiet chorych na astmę, natomiast odsetek mężczyzn odpowiednio rośnie.
3. Pacjenci z astmą niekontrolowaną stanowią najstarszą grupę wiekową.
4. Wykształcenie i stan cywilny nie wpływają na stopień kontroli astmy
5. Stopień kontroli astmy wpływa na aktywność zawodową pacjentów.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 13–20

Streszczenie

Wstęp. Jednym z predyktorów zachowań zdrowotnych, pozytywnie związanym z utrzymaniem lub powrotem do zdrowia jest poczucie
akceptacji choroby. Jest to ogólne przekonanie człowieka, które najczęściej dotyczy możliwości podjęcia i przeprowadzenia działań prowadzących
do osiągnięcia określonego rezultatu.
Cel pracy. Celem badań statystycznych było określenie stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów o różnym stopniu kontroli astmy
atopowej. Ocenie poddano również wpływ akceptacji zmienionej pod wpływem choroby w zależności od wybranych parametrów socjodemograficznych,
takich jak: płeć, wiek, stan cywilny, aktywność zawodowa, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. W tych przypadkach,
gdzie było to możliwe zbadano także różnice między parametrami w ramach grupy o tym samym natężeniu ciężkości astmy.
Materiał i metody. Ankiety rozprowadzono wśród 77 pacjentów obojga płci chorujących na astmę atopową zamieszkałych w województwie
kujawsko-pomorskim. W zależności od stopnia kontroli astmy wszystkich pacjentów podzielono na trzy podgrupy: z astmą kontrolowaną
(K), częściowo kontrolowaną (C) i niekontrolowaną (N). W badaniu wykorzystano również informacje socjodemograficzne oraz
zastosowano skalę AIS.
Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników nie wykryto istotnej różnicy między średnimi AIS w podgrupach o różnym stopniu kontroli
astmy. Test dla dwóch frakcji nie wykrył istotnych różnic między płcią badanych, jednak odsetek kobiet mających łagodny przebieg choroby
jest istotnie większy niż odsetek mężczyzn. Porównanie średnich wartości w dwóch skrajnych podgrupach pozwoliło ustalić, że średni
wiek pacjentów w grupie z ciężkim przebiegiem astmy jest istotnie większy. Nie wykryto istotnej różnicy między odsetkami przypadków
osób w zależności od stanu cywilnego. Wykryto, że odsetek pracujących w grupie z astmą umiarkowaną jest istotnie większy niż osób
pracujących w grupie z astmą ciężką. Wykryto, że odsetek mieszkańców miast jest istotnie większy w grupie z astmą umiarkowaną niż
w grupie z astmą łagodną. Nie wykryto związku między stopniem ciężkości astmy a wykształceniem (p = 0,38).
Wnioski.
1. Stopień akceptacji choroby nie jest związany ze stopniem kontroli choroby.
2. Wraz z nasileniem ciężkości choroby maleje liczba kobiet chorych na astmę, natomiast odsetek mężczyzn odpowiednio rośnie.
3. Pacjenci z astmą niekontrolowaną stanowią najstarszą grupę wiekową.
4. Wykształcenie i stan cywilny nie wpływają na stopień kontroli astmy
5. Stopień kontroli astmy wpływa na aktywność zawodową pacjentów.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 13–20
Pobierz cytowanie

Słowa kluczowe

skala AIS, akceptacja choroby, stopień kontroli astmy

Informacje o artykule
Tytuł

Akceptacja choroby jako predyktor zachowań zdrowotnych pacjentów chorych na astmę atopową

Czasopismo

Problemy Pielęgniarstwa

Numer

Tom 21, Nr 1 (2013)

Strony

13-20

Data publikacji on-line

2013-03-28

Rekord bibliograficzny

Problemy Pielęgniarstwa 2013;21(1):13-20.

Słowa kluczowe

skala AIS
akceptacja choroby
stopień kontroli astmy

Autorzy

Małgorzata Filanowicz
Bernadeta Cegła
Ewa Szynkiewicz
Aneta Dowbór-Dzwonka

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Problemy Pielęgniarstwa dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna