Aktualny numer

Tom 20, Nr 1 (2024)

Obraz strony głównej czasopisma
ISSN: 1734-5251 e-ISSN: 1734-9745

Najnowsze artykuły

Artykuł przeglądowy2024, maj 17

Ból w urazowych uszkodzeniach splotu ramiennego - część I: patomechanizm wyzwalania, lokalizacja, stopień nasilenia i charakter dolegliwości

Jerzy Gosk, Jacek Martynkiewicz, Magdalena Anna Koszewicz

Tom 20, Nr 1 (2024)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/ppn.99278
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):24-27.
Opis przypadku2024, maj 17

DZIEDZICZNA NEUROPATIA Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ NA UCISK – OPIS PRZYPADKU Z DOMINUJĄCYMI OBJAWAMI CZUCIOWYMI.

Małgorzata Klimas

Tom 20, Nr 1 (2024)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/ppn.98405
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):43-47.
Artykuł przeglądowy2024, maj 17

Torbiel koloidowa komory III jako możliwa przyczyna nagłej deterioracji stanu neurologicznego – potencjalny pilny przypadek w trakcie ostrego dyżuru neurologicznym

Przemysław Błauciak, Łukasz Feret, Paweł Tabakow

Tom 20, Nr 1 (2024)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/ppn.98397
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):28-36.
Wytyczne / stanowisko ekspertów2024, maj 17

Dokanałowy baklofen w leczeniu nasilonej spastyczności segmentalnej i uogólnionej – rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów.

Jarosław Sławek, Marcin Bonikowski, Wojciech Kloc, Marek Jóźwiak, Iwona Sarzyńska-Długosz, Agnieszka Słowik

Tom 20, Nr 1 (2024)

Wytyczne / stanowisko ekspertów

DOI: 10.5603/ppn.98276
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):1-23.
Opis przypadku2024, maj 17

Zespół cytotoksycznego uszkodzenia ciała modzelowatego – opis trzech przypadków

Sandra Wcisło, Katarzyna Bojkowska-Otrębska, Anna Salamon, Alicja Skowronek, Krzysztof Kandziora, Beata Łabuz-Roszak

Tom 20, Nr 1 (2024)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/ppn.97446
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):37-42.
Opis przypadku2024, maj 17

Guz brunatny jako rzadka przyczyna zespołu zatoki jamistej – opis przypadku

Agnieszka Gałka-Zielony, Ewa Zofia Horoch-Łyszczarek, Łukasz Dominik Cieśla

Tom 20, Nr 1 (2024)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/ppn.97200
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):48-53.

Więcej




65.57ICV2022
40MNiSW2024

Czasopismo jest indeksowane w bazach: CrossRef, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Bibliografii Naukowej, Głównej Biblioteki Lekarskiej, Ulrich's Periodicals Directory oraz WorldCat.

Więcej