Tom 20, Nr 1 (2024)
Opublikowany online: 2024-05-17
Od Redakcji
List do Redakcji

Od Redakcji

Sławomir Budrewicz

Tom 20, Nr 1 (2024)

List do Redakcji

DOI: 10.5603/ppn.100734
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1).
Rekomendacje i zalecenia ekspertów
Wytyczne / stanowisko ekspertów

Dokanałowy baklofen w leczeniu nasilonej spastyczności segmentalnej i uogólnionej – rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów.

Jarosław Sławek, Marcin Bonikowski, Wojciech Kloc, Marek Jóźwiak, Iwona Sarzyńska-Długosz, Agnieszka Słowik

Tom 20, Nr 1 (2024)

Wytyczne / stanowisko ekspertów

DOI: 10.5603/ppn.98276
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):1-23.
Artykuły przeglądowe
Artykuł przeglądowy

Ból w urazowych uszkodzeniach splotu ramiennego - część I: patomechanizm wyzwalania, lokalizacja, stopień nasilenia i charakter dolegliwości

Jerzy Gosk, Jacek Martynkiewicz, Magdalena Anna Koszewicz

Tom 20, Nr 1 (2024)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/ppn.99278
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):24-27.
Artykuł przeglądowy

Torbiel koloidowa komory III jako możliwa przyczyna nagłej deterioracji stanu neurologicznego – potencjalny pilny przypadek w trakcie ostrego dyżuru neurologicznym

Przemysław Błauciak, Łukasz Feret, Paweł Tabakow

Tom 20, Nr 1 (2024)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/ppn.98397
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):28-36.
Kazuistyka neurologiczna
Opis przypadku

Zespół cytotoksycznego uszkodzenia ciała modzelowatego – opis trzech przypadków

Sandra Wcisło, Katarzyna Bojkowska-Otrębska, Anna Salamon, Alicja Skowronek, Krzysztof Kandziora, Beata Łabuz-Roszak

Tom 20, Nr 1 (2024)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/ppn.97446
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):37-42.
Opis przypadku

DZIEDZICZNA NEUROPATIA Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ NA UCISK – OPIS PRZYPADKU Z DOMINUJĄCYMI OBJAWAMI CZUCIOWYMI.

Małgorzata Klimas

Tom 20, Nr 1 (2024)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/ppn.98405
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):43-47.
Opis przypadku

Guz brunatny jako rzadka przyczyna zespołu zatoki jamistej – opis przypadku

Agnieszka Gałka-Zielony, Ewa Zofia Horoch-Łyszczarek, Łukasz Dominik Cieśla

Tom 20, Nr 1 (2024)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/ppn.97200
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):48-53.
Przegląd piśmiennictwa
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Przegląd piśmiennictwa

Karol Marschollek

Tom 20, Nr 1 (2024)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

DOI: 10.5603/ppn.100735
Pol. Przegl. Neurol 2024;20(1):54-57.