Jesienna Szkoła Młodych Neurologów

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rezydenci,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w spotkaniu, które nazwaliśmy Jesienną i Wiosenną Szkołą Młodych Neurologów. Planujemy organizowanie tych dwudniowych spotkań w okresie miesiąca poprzedzającego sesję egzaminacyjną. Ich celem będzie powtórka pod okiem ekspertów z różnych dziedzin neurologii. Planowana formuła to interaktywna sesja pytań i odpowiedzi z uzasadnieniem ułatwiającym zrozumienie materiału. Spotkanie z ekspertami to także szansa na zwrócenie uwagi na ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia, ułatwiające nie tylko zdanie egzaminu testowego, ale także ustnego i przygotowanie do samodzielnej pracy klinicznej.

Zachęcamy naszych rezydentów także do czytania Polskiego Przeglądu Neurologicznego, Neurologii i Neurochirurgii Polskiej oraz korzystania z niezwykle już bogatych zasobów portalu edukacyjnego www.neuroedu.pl. Rezydenci, którzy zapiszą się do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (zapisy w zakładce na stronie www.ptneuro.pl) będą mogli brać udział w tych spotkaniach nieodpłatnie.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy jesienią 2019 do Gdańska.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły oraz rejestracja na stronie internetowej: www.szkolaneurologow.viamedica.pl

Z pozdrowieniami,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prezes ZG PTN