Punktacja w MEiN

Z przyjemnością ogłaszamy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 roku "Polski Przegląd Neurologiczny" uzyskał 40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.