Aktualny numer

Tom 3, Supl. D (2023)

Obraz strony głównej czasopisma
ISSN: 2720-2240 e-ISSN: 2720-4944

Najnowsze artykuły

Praca badawcza (oryginalna)2024, lut 1

Porównanie asciminibu z bosutynibem w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej leczonych wcześniej co najmniej dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej: dłuższa obserwacja ASCEMBL

Andreas Hochhaus, Delphine Réa, Carla Boquimpani, Yosuke Minami, Jorge E. Cortes, Timothy P. Hughes, Jane F. Apperley, Elza Lomaia, Sergey Voloshin, Anna Turkina, Dong-Wook Kim, Andre Abdo, Philipp le Coutre, Koji Sasaki, Dennis Dong Hwan Kim, Susanne Saussele, Mario Annunziata, Naeem Chaudhri, Lynette Chee, Valentin García-Gutiérrez, Shruti Kapoor, Alex Allepuz, Sara Quenet, Véronique Bédoucha, Michael J. Mauro

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

DOI: 10.5603/hemedu.97896
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):119-133.
Artykuł przeglądowy2024, lut 1

Wyniki leczenia przewlekłej białaczki szpikowej w trzeciej linii inhibitorami kinaz tyrozynowych drugiej generacji lub ponatynibem

Joanna Wącław-Koziara

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/hemedu.98828
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):148-154.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, lut 1

Wstęp

Tomasz Sacha

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

DOI: 10.5603/hemedu.98288
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):118.
Opis przypadku2024, lut 1

Aksykaptagen cyloleucel w leczeniu pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużej komórki B

Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/hemedu.98780
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):155-158.
Inne materiały uzgodnione z Redakcją2024, lut 1

Zespołowe wsparcie osób z przewlekłymi chorobami hematologicznymi w procesie chorowania

Maciej Starzyński

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

DOI: 10.5603/hemedu.98977
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):162-164.
Komentarz2024, lut 1

Komentarz

Ewa Lech-Marańda

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Komentarz

DOI: 10.5603/hemedu.99213
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):146-147.

Więcej