Tom 3, Nr 3-4 (2023)
Opublikowany online: 2024-02-01
STANOWISKO EKSPERTÓW
Wytyczne / stanowisko ekspertów

Rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne dla przewlekłej białaczki limfocytowej w 2023 roku — Raport Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz PALG-CLL

Iwona Hus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Dariusz Wołowiec, Jacek Roliński, Tadeusz Robak

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Wytyczne / stanowisko ekspertów

DOI: 10.5603/hemedu.99212
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):75-103.
Wytyczne / stanowisko ekspertów

Standaryzacja wielokolorowej cytometrii przepływowej w diagnostyce ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci — wytyczne grupy AIEOP-BFM

Marta Kinga Surman, Karolina Elżbieta Bukowska-Straková

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Wytyczne / stanowisko ekspertów

DOI: 10.5603/hemedu.95478
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):104-117.
PRACA ORYGINALNA
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Wstęp

Tomasz Sacha

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

DOI: 10.5603/hemedu.98288
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):118.
Praca badawcza (oryginalna)

Porównanie asciminibu z bosutynibem w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej leczonych wcześniej co najmniej dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej: dłuższa obserwacja ASCEMBL

Andreas Hochhaus, Delphine Réa, Carla Boquimpani, Yosuke Minami, Jorge E. Cortes, Timothy P. Hughes, Jane F. Apperley, Elza Lomaia, Sergey Voloshin, Anna Turkina, Dong-Wook Kim, Andre Abdo, Philipp le Coutre, Koji Sasaki, Dennis Dong Hwan Kim, Susanne Saussele, Mario Annunziata, Naeem Chaudhri, Lynette Chee, Valentin García-Gutiérrez, Shruti Kapoor, Alex Allepuz, Sara Quenet, Véronique Bédoucha, Michael J. Mauro

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

DOI: 10.5603/hemedu.97896
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):119-133.
PRACA POGLĄDOWA
Artykuł przeglądowy

Wyniki leczenia przewlekłej białaczki szpikowej w trzeciej linii inhibitorami kinaz tyrozynowych drugiej generacji lub ponatynibem

Joanna Wącław-Koziara

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/hemedu.98828
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):148-154.
Artykuł przeglądowy

Zakażenia wirusem półpaśca — epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka w świetle rosnącego problemu klinicznego

Paulina Własiuk, Krzysztof Giannopoulos

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Artykuł przeglądowy

DOI: 10.5603/hemedu.99218
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):134-145.
Komentarz

Komentarz

Ewa Lech-Marańda

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Komentarz

DOI: 10.5603/hemedu.99213
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):146-147.
OPIS PRZYPADKU
Opis przypadku

Aksykaptagen cyloleucel w leczeniu pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużej komórki B

Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Opis przypadku

DOI: 10.5603/hemedu.98780
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):155-158.
VARIA
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Zespołowe wsparcie osób z przewlekłymi chorobami hematologicznymi w procesie chorowania

Maciej Starzyński

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

DOI: 10.5603/hemedu.98977
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):162-164.
HEMATOLOGIA PRAKTYCZNA W PRZYPADKACH KLINICZNYCH
Inne materiały uzgodnione z Redakcją

Hematologia praktyczna w przypadkach klinicznych

Hematologia praktyczna w przypadkach klinicznych

Tom 3, Nr 3-4 (2023)

Inne materiały uzgodnione z Redakcją

DOI: 10.5603/hemedu.99217
Hematologia - Edukacja 2023;3(3-4):159-161.