„Hematologia - Edukacja” jest kwartalnikiem edukacyjnym pod patronatem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG, Polish Lymphoma Research Group) i Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek (PALG, Polish Adult Leukemia Group), w którym są publikowane artykuły poglądowe, opisy przypadków, materiały od konsultanta krajowego, mapy drogowe refundacji, hematologia praktyczna w przypadkach klinicznych, przegląd najnowszych doniesień oraz varia.

Prace poglądowe i opisy przypadków są publikowane w języku polskim z metadanymi w językach polskim i angielskim.

Wersja pierwotna: drukowana

Redaktor Naczelna: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda