Obraz strony głównej czasopisma

Główna osoba kontaktowa

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02–776 Warszawa


Telefon: +48 22 34 96 233
Fax: +48 22 34 96 237
E-mail: emaranda@ihit.waw.pl

Pomoc techniczna

Agnieszka Dziewulska
Telefon: +48 502 620 185
E-mail: agnieszka.dziewulska@viamedica.pl

Przedruki i reklama

dsk@viamedica.pl