Choroby Serca i Naczyń
ISSN: 1733-2346 e-ISSN: 1733-4276
68,52
IC
2015
7
MNiSzW
2015
2
Google Scholar H5 (Cytowane artykuły)
14
Tomów
67
Numerów
730
Artykułów
717
Otwarty Dostęp
2004-2018
Roczniki

"Choroby Serca i Naczyń" to kwartalnik o charakterze edukacyjnym, redagowany i prowadzony przez ekspertów. Czasopismo skierowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. W każdym numerze publikowane są artykuły poglądowe dotyczące różnych dziedzin medycyny sercowo-naczyniowej. Ponadto są umieszczane opisy przypadków klinicznych i komentarze ekspertów w zakresie poszczególnych zagadnień chorób układu sercowo-naczyniowego.

Godny polecenia jest dział pt. „Repetytorium z kardiologii”. Są w nim publikowane opracowania pytań do państwowego egzaminu specjalistycznego z kardiologii.

Prace publikowane są w języku polskim z metadanymi w języku polskim i angielskim. 

Wersja pierwotna: drukowana

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku czasopismo „Choroby Serca i Naczyń” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 7.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Patronaty: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK 

Aktualne wydanie

Tom 1, Nr 1 (2018)

Choroba wieńcowa: 1
Nadciśnienie tętnicze: 1
Farmakoterapia chorób układu krążenia: 2
Repetytorium z kardiologii: 6
Prewencja: 1
Nadciśnienie płucne: 2

Indeksacja

Google Scholar, Index Copernicus, MNiSzW, Polska Bibliografia Lekarska, Ulrich's Periodicals Directory.

Wydawca

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60

Aktualności

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń " 6/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Kompleksowe leczenie chorych z nadciśnieniem tętniczym — nie tylko redukcja ciśnienia tętniczego”. Hipercholesterolemia i nadciśnienie tętnicze są uznanymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Skojarzone leczenie statyną, inhibitorem konwertazy angiotensyny i antagonistą wapnia u chorych z nadciśnieniem tętniczym redukuje częstość występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Leczenie skojarzone jest skuteczniejsze od samej terapii hipotensyjnej. Preparaty złożone, zwiększając współpracę pacjenta, mogą być skuteczną metodą leczenia chorych obciążonych wieloma czynnikami ryzyka.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Klopidogrel — co nowego w medycynie?”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących klopidogrelu. Klopidogrel jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwpłytkowych, wskazanym do stosowania w bardzo wielu jednostkach chorobowych. Jego różnorodne, udowodnione w badaniach klinicznych, korzystne działania zaowocowały wpisaniem klopidogrelu to wytycznych dotyczących leczenia wielu chorób, na czele z chorobą wieńcową i chorobami tętnic obwodowych. Artykuł uzupełniono obszernym komentarzem prof. Filipiaka.

W artykule ,,Nadciśnienie płucne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek” omówiono epidemiologię, patogenezę, następstwa kliniczne oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w nadciśnieniu płucnym w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, a przede wszystkim u chorych leczonych nerkozastępczo dializami.

W badaniach z ostatnich lat wykazano, że częstość występowania nadciśnienia płucnego (PH) wzrasta od najwcześniejszych stadiów przewlekłej choroby nerek (CKD). Prewalencja tętniczego PH u osób dializowanych jest kilkaset razy wyższa niż w populacji ogólnej. Występowanie PH wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością chorych oraz gorszymi wynikami przeszczepienia nerki. Patogeneza PH w tej populacji chorych jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana (V grupa klasyfikacji klinicznej). 

,, Dylematów lekarza podstawowej opiki zdrowotnej dotyczących zapisów EKG ciag dalszy: to kontynuacja serii artykułów poświęconych interpretacji wyników elektrokariografu.  

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii.

Opublikowane: 2018-06-13

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń " 5/2017

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł pt. ,,Terapia nadciśnienia tętniczego i chorób współtowarzyszących w 2018 roku — coraz mocniejsza pozycja spironolaktonu”. W pracy przybliżono wyniki badań opublikowanych w latach 2015–2017 (m.in. PATHWAY-2), w której wykazano w kontekście zarówno zaleceń nadciśnieniowych, jak i codziennej praktyki klinicznej, że spironolakton jest najskuteczniejszym lekiem czwartego rzutu w terapii chorych z nadciśnieniem opornym.

Z kolei w artykule ,,Postępowanie w migotaniu przedsionków u pacjentów w podeszłym wieku” autorzy podejmują niełatwy temat kliniczny, który często jest weryfikowany pod kątem zaleceń klinicznych. Migotanie przedsionków jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca, szczególnie u osób w wieku starszym. Stanowi zarówno niezależny czynnik ryzyka zgonu, jak i podstawę rozwoju i progresji innych schorzeń sercowo-naczyniowych. Ponadto pogarsza jakość życia jako choroba zasadnicza oraz ze względu na powikłania, do których prowadzi. Pomimo tego, że osoby w podeszłym wieku stanowią najliczniejszą i najbardziej narażoną na powikłania grupę chorych z migotaniem przedsionków, ich leczenie często nie jest optymalne. W wielu sytuacjach z jednej strony próbuje się forsować uzyskanie i utrzymanie rytmu zatokowego, narażając pacjentów na procedury inwazyjne czy farmakoterapię, które w ich przypadku mają ograniczoną skuteczność. Z drugiej strony, z obawy przed powikłaniami krwotocznymi, nie włącza się leczenia przeciwzakrzepowego, mającego faktyczne znaczenie dla życia i sprawności chorych.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Niesteroidowe leki przeciwzapalne a powikłania sercowo-naczyniowe i gastroenterologiczne — algorytm wyboru”. Niniejsze opracowanie stanowi próbę podsumowania zagadnienia przy zaktualizowanym stanie wiedzy wynikającym z opublikowania wyników badania PRECISION. Przedstawiono w nim algorytm wyboru NLPZ w zależności od ryzyka gastroenterologicznego i sercowo-naczyniowego, z wykorzystaniem tak zwanej koncepcji NLPZ „złotego środka” oraz z uwzględnieniem interakcji między niektórymi NLPZ a kwasem acetylosalicylowym stosowanym kardioprotekcyjnie.

Autorzy artykułu ,,Diagnostyka zaburzeń przemiany lipidów w praktyce lekarskiej” poruszają temat hiperlipidemii, która jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce chorób, a jednocześnie jest słabo rozpoznawana. Podstawowa diagnostyka jest łatwa, ogólnodostępna i prosta w interpretacji. W szerokiej grupie zaburzeń lipidowych na dodatkową uwagę zasługuje hipercholesterolemia rodzinna, charakteryzująca się dziedziczną tendencją do bardzo wysokiego stężenia cholesterolu LDL w surowicy krwi i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Choroba ta wymaga wczesnej diagnostyki z uwzględnieniem członków najbliższej rodziny chorego oraz agresywnej terapii hipolipemizującej. W leczeniu hiperlipidemii dysponujemy szeroką gamą metod terapeutycznych, od szeroko dostępnych statyn, przez żywice, ezetimib, fibraty, kwasy omega-3 aż do LDL- aferezy i innowacyjnych leków z grupy inhibitorów PCSK-9 (ewolokumab, alirokumab).

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii

Opublikowane: 2018-04-11

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Choroby Serca i Naczyń dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl