Choroby Serca i Naczyń
ISSN: 1733-2346 e-ISSN: 1733-4276
68,52
IC
2015
7
MNiSzW
2015
2
Google Scholar H5 (Cytowane artykuły)
15
Tomów
68
Numerów
741
Artykułów
717
Otwarty Dostęp
2004-2018
Roczniki

"Choroby Serca i Naczyń" to kwartalnik o charakterze edukacyjnym, redagowany i prowadzony przez ekspertów. Czasopismo skierowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. W każdym numerze publikowane są artykuły poglądowe dotyczące różnych dziedzin medycyny sercowo-naczyniowej. Ponadto są umieszczane opisy przypadków klinicznych i komentarze ekspertów w zakresie poszczególnych zagadnień chorób układu sercowo-naczyniowego.

Godny polecenia jest dział pt. „Repetytorium z kardiologii”. Są w nim publikowane opracowania pytań do państwowego egzaminu specjalistycznego z kardiologii.

Prace publikowane są w języku polskim z metadanymi w języku polskim i angielskim. 

Wersja pierwotna: drukowana

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku czasopismo „Choroby Serca i Naczyń” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 7.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Patronaty: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK 

Aktualne wydanie

Tom 15, Nr 2 (2018)

EKG w praktyce: 1
Farmakoterapia chorób układu krążenia: 1
Przypadki kliniczne: 1
Prewencja: 1
Repetytorium z kardiologii: 5
Terapia chorób układu krążenia: 1
Nadciśnienie płucne: 1

Wydawca

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60

Indeksacja

Google Scholar, Index Copernicus, MNiSzW, Polska Bibliografia Lekarska, Ulrich's Periodicals Directory.

 

Aktualności

Najnowszy numerczasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 1/ 2018

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,W parze skuteczniej i bezpieczniej, czyli kiedy ezetimib staje się nieocenionym partnerem w terapii dyslipidemii”. Hipercholesterolemia jest najczęstszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. Według ekspertów niska skuteczność w osiąganiu celów terapeutycznych w dyslipidemii wiąże się ze stosowaniem zbyt małych dawek statyn, wyborem leku o słabym działaniu hipolipemizującym, krótkim okresem leczenia, nieuzasadnionym zaprzestaniem terapii oraz zbyt rzadkim stosowaniem terapii skojarzonej. Jak wykazano w licznych badaniach, dołączenie ezetimibu do jakiejkolwiek statyny wiąże się ze znaczniejszym zmniejszeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL i częstszym osiąganiem docelowych wartości lipidów niż w przypadku monoterapii statyną. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat ezetimibu, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i bezpieczeństwa jego stosowania oraz miejsce tego leku w nowoczesnej terapii zaburzeń lipidowych. Artykuł uzupełniono obszernym komentarzem prof. K.J. Filipiaka.

Z kolei w artykule ,,Wybuchowe buraki bronią przed nadwagą i otyłością wieku dziecięcego” przedstawiono poparte dowodami i możliwe do wdrożenia interwencje z zakresu medycyny stylu życia nastawione na jakościową poprawę diety, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej, odnosząc się do zagadnień opisanych w publikacji Reducing childhood obesity in Poland by effective policies. Raport ten ukazał się w październiku 2017 roku. Opisano w nim działania podejmowane w odpowiedzi na problem nadwagi i otyłości wieku dziecięcego w Polsce, analizowano przykłady podobnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem w innych krajach oraz oceniano możliwości ich adaptacji do wprowadzenia na gruncie polskim. Udowodniono, że nawet niekonwencjonalne metody mogą się stać wartościowym sprzymierzeńcem w kształtowaniu nawyków związanych z wyborem posiłków — nie tylko wśród najmłodszych.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuły poświecone tematyce nadciśnienia płucnego. ,,Co nowego w patofizjologii i leczeniu nadciśnienia płucnego? Wprowadzenie” oraz ,,Nadciśnienie płucne — podstawy diagnostyki inwazyjnej”. Autorzy prac podsumowują aktualną wiedzę dotyczącą tego tematu, zwracając szczególną uwagę na rolę cewnikowania prawego serca, które jest koniecznym badaniem służącym rozpoznaniu nadciśnienia płucnego i określeniu jego rodzaju (pre- czy postkapilarne). Pozwala w optymalny sposób ocenić hemodynamikę krążenia płucnego. Lata doświadczeń w wykonywaniu badania spowodowały, że obecnie — mimo inwazyjnego charakteru — jest bezpieczną procedurą, której wykonanie jest konieczne, by włączyć terapię celowaną, a także służy prawidłowemu monitorowaniu postępów leczenia.

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii

Opublikowane: 2018-08-29

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń " 6/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Kompleksowe leczenie chorych z nadciśnieniem tętniczym — nie tylko redukcja ciśnienia tętniczego”. Hipercholesterolemia i nadciśnienie tętnicze są uznanymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Skojarzone leczenie statyną, inhibitorem konwertazy angiotensyny i antagonistą wapnia u chorych z nadciśnieniem tętniczym redukuje częstość występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Leczenie skojarzone jest skuteczniejsze od samej terapii hipotensyjnej. Preparaty złożone, zwiększając współpracę pacjenta, mogą być skuteczną metodą leczenia chorych obciążonych wieloma czynnikami ryzyka.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Klopidogrel — co nowego w medycynie?”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących klopidogrelu. Klopidogrel jest jednym z najczęściej stosowanych leków przeciwpłytkowych, wskazanym do stosowania w bardzo wielu jednostkach chorobowych. Jego różnorodne, udowodnione w badaniach klinicznych, korzystne działania zaowocowały wpisaniem klopidogrelu to wytycznych dotyczących leczenia wielu chorób, na czele z chorobą wieńcową i chorobami tętnic obwodowych. Artykuł uzupełniono obszernym komentarzem prof. Filipiaka.

W artykule ,,Nadciśnienie płucne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek” omówiono epidemiologię, patogenezę, następstwa kliniczne oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w nadciśnieniu płucnym w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, a przede wszystkim u chorych leczonych nerkozastępczo dializami.

W badaniach z ostatnich lat wykazano, że częstość występowania nadciśnienia płucnego (PH) wzrasta od najwcześniejszych stadiów przewlekłej choroby nerek (CKD). Prewalencja tętniczego PH u osób dializowanych jest kilkaset razy wyższa niż w populacji ogólnej. Występowanie PH wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością chorych oraz gorszymi wynikami przeszczepienia nerki. Patogeneza PH w tej populacji chorych jest wieloczynnikowa i nie do końca poznana (V grupa klasyfikacji klinicznej). 

,, Dylematów lekarza podstawowej opiki zdrowotnej dotyczących zapisów EKG ciag dalszy: to kontynuacja serii artykułów poświęconych interpretacji wyników elektrokariografu.  

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii.

Opublikowane: 2018-06-13

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Choroby Serca i Naczyń dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl