Choroby Serca i Naczyń
ISSN: 1733-2346 e-ISSN: 1733-4276
52.54
ICV
2018
2
Google Scholar H5 (Cytowane artykuły)
16
Tomów
74
Numerów
804
Artykułów
804
Otwarty Dostęp
2004-2019
Roczniki

"Choroby Serca i Naczyń" to kwartalnik o charakterze edukacyjnym, redagowany i prowadzony przez ekspertów. Czasopismo skierowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. W każdym numerze publikowane są artykuły poglądowe dotyczące różnych dziedzin medycyny sercowo-naczyniowej. Ponadto są umieszczane opisy przypadków klinicznych i komentarze ekspertów w zakresie poszczególnych zagadnień chorób układu sercowo-naczyniowego.

Godny polecenia jest dział pt. „Repetytorium z kardiologii”. Są w nim publikowane opracowania pytań do państwowego egzaminu specjalistycznego z kardiologii.

Prace publikowane są w języku polskim z metadanymi w języku polskim i angielskim. 

Wersja pierwotna: drukowana

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Patronaty: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK 

Aktualne wydanie

Tom 16, Nr 4 (2019)

Diabetokardiologia: 1
EKG w praktyce: 1
Farmakoterapia chorób układu krążenia: 2
Zaburzenia rytmu serca: 1
Niewydolność serca: 2
Profilaktyka chorób serca i naczyń: 1
Z pogranicza kardiologii: 1
Nadciśnienie płucne: 1

Wydawca

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60,
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Indeksacja

Google Scholar, Index Copernicus, MNiSzW, Polska Bibliografia Lekarska, Ulrich's Periodicals Directory.

 

Aktualności

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 4/ 2018

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł pt. ,,Rekomendacje dotyczące leczenia dyslipidemii w Polsce — III Deklaracja Sopocka. Interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”. Po 4 latach zespół ekspertów przygotował kolejne zalecenia postępowania diagnostycznego i farmakologicznego w przypadku zaburzeń lipidowych.
Warto zwrócić uwagę Czytelnika na pracę pt. ,,Obturacyjny bezdech senny i jego związek z nadciśnieniem tętniczym — wciąż aktualny temat”. Obturacyjny bezdech senny (OSA) jest chorobą zaliczaną do zaburzeń oddychania w trakcie snu. W wyniku obturacji górnych dróg oddechowych dochodzi do okresów przemijającego spłycenia oddechu lub całkowitych bezdechów. W następstwie powtarzającej się hipoksji dochodzi do pobudzenia układu współczulnego, upośledzenia funkcji śródbłonka oraz aktywacji układu renina–angiotensyna–aldosteron. Konsekwencją tego jest rozwój nadciśnienia tętniczego, które występuje u ponad 50% chorych na OSA. W leczeniu nadciśnienia tętniczego związanego z OSA duże znaczenie ma terapia z użyciem ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). W przypadku nadciśnienia lekoopornego zastosowanie znajduje denerwacja tętnic nerkowych.
Z kolei autorzy artykułu pt. ,,Niewydolność serca — nowe biomarkery na horyzoncie?” przedstawiają obiecujące biomarkery biorące udział w patologicznych mechanizmach prowadzących do rozwoju niewydolności serca, która stanowi jeden z wiodących problemów współczesnej kardiologii. Dotyka coraz większej liczby pacjentów, wiąże się ze złym rokowaniem chorych oraz wysokimi kosztami społecznymi, wynikającymi przede wszystkim z dużej liczby hospitalizacji. Obecnie ważnym kierunkiem w poprawie procesu terapeutycznego HF jest poszukiwanie nowych markerów biologicznych. Spośród nich najbardziej cenne wydają się galektyna-3 oraz białko ST-2, odgrywające istotną rolę w remodelingu lewej komory i jej włóknieniu, jednego z kluczowych patofizjologicznych mechanizmów wpływających na rozwój HF. Oba biomarkery wydają się mieć znaczenie w diagnostyce HF, szczególnie we wczesnych stadiach choroby, mogą także dostarczyć cennych informacji prognostycznych.
W dziale ,,Przypadki Kliniczne” ukazał się artykuł pt. ,,Zator tętnicy środkowej siatkówki jako pierwsza manifestacja kliniczna w postaci powikłania zatorowo-zakrzepowego jednopłatkowej zastawki aortalnej — opis przypadku”, gdzie przedstawiono przypadek 40-letniego pacjenta z UAV z ciężką stenozą. Etiologia jednopłatkowej zastawki aortalnej jest najczęściej wrodzona, jednak w opisanym przypadku rozpatruje się ją na dwóch możliwych podłożach — jako wadę wrodzoną o podtypie slit-shaped unicomissural lub jako wadę nabytą o degeneracyjnej postaci zwężenia zastawki. Pierwszą manifestacją choroby u pacjenta było powikłanie zakrzepowo-zatorowe w postaci zatoru tętnicy środkowej siatkówki objawiające się nagłym zaniewidzeniem. Autorzy podkreślają potrzebę zwracania uwagi na pacjentów z wszelkimi objawami zakrzepowo-zatorowymi i kierowania ich na diagnostykę kardiologiczną w celu poszukiwania przyczyn takich powikłań.
Tradycyjnie numer zamyka cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii. W tym numerze dominuje tematyka dotycząca zaburzeń rytmu serca, głównie migotania przedsionków.

Opublikowane: 2019-01-23

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 3/ 2018

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł pt. „Leki złożone w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018”. Autorka pracy podkreśla niską skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Jedną z przyczyn tego zjawiska pozostaje niedostateczne przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów. Naprzeciw tym wynikom wychodzą autorzy najnowszych wytycznych ESC/ESH 2018 dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego. Według opublikowanych wytycznych u znakomitej większości pacjentów terapię powinno się rozpoczynać i kontynuować za pomocą złożonych leków wieloskładnikowych. Takie postępowanie znacznie upraszcza schemat terapeutyczny, a dzięki istnieniu preparatów złożonych o szerokim zakresie dawek pozwala rozpocząć, a następnie skutecznie kontynuować terapię jedną tabletką, nawet trójskładnikową. Zalecanym w wytycznych ESC/ESH połączeniem w lekach złożonych jest inhibitor układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA) z antagonistą wapnia lub lek blokujący układ RAA z diuretykiem, zalecanym schematem trójlekowym natomiast inhibitor układu RAA/antagonista wapnia/diuretyk.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na pracę pt. ,,Wpływ terapii skojarzonej opartej na ezetimibie i statynie na metabolizm cholesterolu w świetle aktualnej wiedzy, która stanowi próbę syntezy poglądów dotyczących fizjologii krążenia cholesterolu, a także roli zaburzeń lipidowych i ich wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe w różnych populacjach pacjentów. Jednocześnie w pracy opisano mechanizmy i sposoby terapeutycznej ingerencji w metabolizm lipoprotein osocza ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie skojarzonego wpływu statyn i ezetimibu. W ostatniej części artykułu zweryfikowano zasadność zastosowania powyższego schematu hipolipemizującego na podstawie dowodów uzyskanych w wieloośrodkowych randomizowanych badaniach klinicznych.

Z kolei autor artykułu pt. ,,Klopidogrel po zabiegach stentowania tętnic obwodowych oraz u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych. Dowody, zalecenia i praktyka” próbuje podsumować aktualną wiedzę na temat stosowania leków przeciwpłytkowych u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych, w szczególności u pacjentów poddanych zabiegom stentowania tych tętnic. Podstawą leczenia pacjentów z miażdżycą tętnic są leki przeciwpłytkowe, wśród których od lat dominują kwas acetylosalicylowy i klopidogrel. Ich działanie jest szczególnie dobrze udokumentowane u pacjentów poddanych przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych. W praktyce chirurga naczyniowego łączenie obu wspomnianych leków przeciwpłytkowych jest częstą strategią mającą zmniejszyć liczbę zakrzepic w stencie wszczepionym do naczynia obwodowego oraz obniżyć częstość incydentów sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych. W ostatnich latach pojawiły się nowe leki przeciwpłytkowe o działaniu silniejszym niż klopidogrel, które często stanowią leki pierwszego rzutu u chorych poddanych stentowaniu tętnic wieńcowych.

Z pewnością zainteresuje Czytelnika praca ,,Flozyny 2018 — krajobraz po EMPA-REG OUTCOME”. Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie zakończonych już badań (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, CVD-REAL), w których dowiedziono, że istnieją ogromne korzyści ze stosowania flozyn u chorych na cukrzycę typu 2 zarówno w odniesieniu do kontroli glikemii, jak i wpływu na obniżenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Przedstawicielami flozyn stosowanymi w praktyce klinicznej są dapaglifozyna, kanaglifozyna i empaglifozyna, a już wkrótce dostępna będzie ertuglifozyna. Czy rzeczywiście występuje efekt klasy, może się wyjaśnić w najbliższym czasie, gdy zostaną opublikowane wyniki badań DECLARE-TIMI 58 i VERTIS CV. Kolejnym przełomowym badaniem może się okazać EMPEROR (badanie dotyczące stosowania empagliflozyny u chorych na przewlekłą niewydolność serca [HF]), które być może umożliwi odpowiedź na pytanie, czy zasadne jest stosowanie inhibitorów SGLT2 u pacjentów z HF bez towarzyszącej cukrzycy. Zagadką pozostaje również mechanizm kardioprotekcyjny flozyn. Potrzebne są dalsze badania w tym zakresie.

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii.

Opublikowane: 2019-01-23

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl