Choroby Serca i Naczyń
ISSN: 1733-2346 e-ISSN: 1733-4276
59.55
ICV
2017
7
MNiSzW
2015
2
Google Scholar H5 (Cytowane artykuły)
15
Tomów
70
Numerów
765
Artykułów
717
Otwarty Dostęp
2004-2018
Roczniki

"Choroby Serca i Naczyń" to kwartalnik o charakterze edukacyjnym, redagowany i prowadzony przez ekspertów. Czasopismo skierowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. W każdym numerze publikowane są artykuły poglądowe dotyczące różnych dziedzin medycyny sercowo-naczyniowej. Ponadto są umieszczane opisy przypadków klinicznych i komentarze ekspertów w zakresie poszczególnych zagadnień chorób układu sercowo-naczyniowego.

Godny polecenia jest dział pt. „Repetytorium z kardiologii”. Są w nim publikowane opracowania pytań do państwowego egzaminu specjalistycznego z kardiologii.

Prace publikowane są w języku polskim z metadanymi w języku polskim i angielskim. 

Wersja pierwotna: drukowana

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku czasopismo „Choroby Serca i Naczyń” znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 7.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Patronaty: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK 

Aktualne wydanie

Tom 15, Nr 4 (2018)

Nadciśnienie tętnicze: 1
Niewydolność serca: 1
Przypadki kliniczne: 1
Repetytorium z kardiologii: 6
Zalecenia i stanowiska: 2

Wydawca

Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60,
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Indeksacja

Google Scholar, Index Copernicus, MNiSzW, Polska Bibliografia Lekarska, Ulrich's Periodicals Directory.

 

Aktualności

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 2/ 2018

Najnowszy numer czasopisma „Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł pt. ,,Próba kliniczna EMPA-REG OUTCOME z zastosowaniem empagliflozyny — nowa era w terapii cukrzycy typu 2”. U chorych na cukrzycę typu 2 ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego jest znamiennie wyższe. Mimo niezwykłego postępu w prewencji i leczeniu CVD utrzymuje się niekorzystny wpływ cukrzycy. Wiadomo, że ryzyko powikłań makronaczyniowych w cukrzycy zwiększa się wraz z nasileniem hiperglikemii.

Próba kliniczna The trial Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Removing Excess Glucose EMPA-REG OUTCOME była pierwszą, w której wykazano znamienną skuteczność prewencji sercowo-naczyniowej w przebiegu cukrzycy. Wyniki próby klinicznej EMPA-REG OUTCOME udowodniły, że inhibitor kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) — empagliflozyna — znacząco, bo aż o 38%, obniża śmiertelność sercowo-naczyniową wśród chorych na T2DM obciążonych schorzeniami serca i naczyń. Korzyści te były raczej wynikiem ograniczenia częstości incydentów związanych z niewydolnością serca (HF) niż naczyniowych incydentów niedokrwiennych. Zaproponowano wiele mechanizmów, które mogłyby tłumaczyć tak znaczne korzyści, co w konsekwencji doprowadziło do wysunięcia propozycji zastosowania tego leku nie tylko w prewencji chorób serca, ale także w terapii jawnej tych chorób bez względu na obecność towarzyszącej cukrzycy.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł pt. „Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca standaryzowanej kompozycji polifenoli z bergamoty w terapii dyslipidemii oraz jej innego potencjalnego zastosowania w praktyce klinicznej”. Dokument stanowi opinię grupy ekspertów, będącą podsumowaniem aktualnej wiedzy na temat flawonoidów bergamoty i ich możliwego zastosowania w wybranych populacjach chorych, głównie działanie w hiperlipidemii i umiarkowanej hiperglikemii.

Z kolei autorzy pracy ,,Nadciśnienie płucne w przebiegu chorób płuc” dokonują przeglądu piśmiennictwa w tym temacie, zwracając uwagę na fakt, że wystąpienie nadciśnienia płucnego u osób z chorobą płuc prowadzi do pogorszenia wydolności wysiłkowej, nasila niewydolność oddechową oraz skraca okres przeżycia pacjentów. Tacy chorzy są szczególnym wyzwaniem dla pulmonologów i kardiologów, ponieważ wymagają diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego uwzględniających szczególny charakter przedwłośniczkowego PH.

Bez wątpienia zainteresuje Czytelnika praca ,,Wytyczne ESC 2017 dotyczące postępowania w STEMI. Co się zmieniło od 2012 roku?”. W 2017 roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) opublikowało wytyczne dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (STEMI). Od poprzednich wytycznych minęło 5 lat. W tym czasie pojawiło się wiele badań, których wyniki bezpośrednio wpływają na codzienną praktykę lekarską. W artykule podsumowano najważniejsze zmiany w najnowszych zaleceniach ESC dotyczących postępowania w STEMI.

Opublikowane: 2018-10-31

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń" 1/ 2018

Najnowszy numer czasopisma ,, Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,W parze skuteczniej i bezpieczniej, czyli kiedy ezetimib staje się nieocenionym partnerem w terapii dyslipidemii”. Hipercholesterolemia jest najczęstszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. Według ekspertów niska skuteczność w osiąganiu celów terapeutycznych w dyslipidemii wiąże się ze stosowaniem zbyt małych dawek statyn, wyborem leku o słabym działaniu hipolipemizującym, krótkim okresem leczenia, nieuzasadnionym zaprzestaniem terapii oraz zbyt rzadkim stosowaniem terapii skojarzonej. Jak wykazano w licznych badaniach, dołączenie ezetimibu do jakiejkolwiek statyny wiąże się ze znaczniejszym zmniejszeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL i częstszym osiąganiem docelowych wartości lipidów niż w przypadku monoterapii statyną. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat ezetimibu, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i bezpieczeństwa jego stosowania oraz miejsce tego leku w nowoczesnej terapii zaburzeń lipidowych. Artykuł uzupełniono obszernym komentarzem prof. K.J. Filipiaka.

Z kolei w artykule ,,Wybuchowe buraki bronią przed nadwagą i otyłością wieku dziecięcego” przedstawiono poparte dowodami i możliwe do wdrożenia interwencje z zakresu medycyny stylu życia nastawione na jakościową poprawę diety, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej, odnosząc się do zagadnień opisanych w publikacji Reducing childhood obesity in Poland by effective policies. Raport ten ukazał się w październiku 2017 roku. Opisano w nim działania podejmowane w odpowiedzi na problem nadwagi i otyłości wieku dziecięcego w Polsce, analizowano przykłady podobnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem w innych krajach oraz oceniano możliwości ich adaptacji do wprowadzenia na gruncie polskim. Udowodniono, że nawet niekonwencjonalne metody mogą się stać wartościowym sprzymierzeńcem w kształtowaniu nawyków związanych z wyborem posiłków — nie tylko wśród najmłodszych.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuły poświecone tematyce nadciśnienia płucnego. ,,Co nowego w patofizjologii i leczeniu nadciśnienia płucnego? Wprowadzenie” oraz ,,Nadciśnienie płucne — podstawy diagnostyki inwazyjnej”. Autorzy prac podsumowują aktualną wiedzę dotyczącą tego tematu, zwracając szczególną uwagę na rolę cewnikowania prawego serca, które jest koniecznym badaniem służącym rozpoznaniu nadciśnienia płucnego i określeniu jego rodzaju (pre- czy postkapilarne). Pozwala w optymalny sposób ocenić hemodynamikę krążenia płucnego. Lata doświadczeń w wykonywaniu badania spowodowały, że obecnie — mimo inwazyjnego charakteru — jest bezpieczną procedurą, której wykonanie jest konieczne, by włączyć terapię celowaną, a także służy prawidłowemu monitorowaniu postępów leczenia.

Tradycyjnie numer zawiera cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii

Opublikowane: 2018-08-29

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Choroby Serca i Naczyń dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl