Najnowszy numer czasopisma,, Choroby Serca i Naczyń 2/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł „Miejsce kandesartanu i jego połączeń w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego”. W artykule autorka pracy podsumowuje charakterystykę kandensartanu jako leku stosowanego zarówno w monoterapii, jak i w terapii złożonej. Charakteryzuje się on również dodatkowym działaniem w postaci szczególnego zmniejszania częstości powikłań mózgowych i ograniczenia utraty funkcji poznawczych, a u osób z niewydolnością serca, którzy nie mogą stosować inhibitorów ACE, ogranicza śmiertelność oraz liczbę hospitalizacji z powodu zaostrzeń. Ponadto w badaniach zaobserwowano tendencję do obniżania ryzyka występowania cukrzycy oraz migotania przedsionków u chorych z niewydolnością serca leczonych kandesartanem.

W kolejnej pracy pt. ,,Zaburzenia rytmu serca u kobiet” autorzy zwracają uwagę na odmienności nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca u kobiet i mężczyzn. W pracy zwrócono uwagę na zaburzenia rytmu częściej występujące u kobiet, szukano odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, a także jak to wpływa na rokowanie odległe. Zaburzenia rytmu i przewodzenia u kobiet częściej występują pod postacią choroby węzła zatokowego w porównaniu z zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, które przeważają u mężczyzn. Wynika to z zależnych od płci różnic w parametrach elektrofizjologicznych, których przyczyny nie są dokładnie poznane. Upatruje się je we właściwościach samego węzła zatokowego, w różnej spoczynkowej czynności serca, ekspresji i w rozmieszczeniu podjednostek kanałów jonowych w sercu, a także we wpływie hormonów płciowych u kobiet.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Efektywność i bezpieczeństwo stosowania blokerów SGLT2 u chorych na cukrzycę typu 2 z prawidłową lub upośledzoną funkcją nerek”. Blokery kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2) to nowa grupa leków hipoglikemizujących poprawiających wyrównanie glikemii, obniżających stężenie HbA1c oraz przyczyniających się do spadku masy ciała przy jednoczesnym małym ryzyku wystąpienia hipoglikemii. W niniejszej pracy zaprezentowano aktualne dane dotyczące efektywności oraz bezpieczeństwa stosowania blokerów SGLT2 u chorych zarówno z prawidłową, jak i z upośledzoną funkcją nerek w stadium łagodnym, umiarkowanym i ciężkim.

Z kolei w artykule ,,Riwaroksaban w terapii przeciwkrzepliwej u chorego z trombofilią wrodzoną nieskutecznie leczonego warfaryną” przedstawiono opis przypadku 55-letniego chorego na trombofilię wrodzoną, z przebytą zatorowością płucną i nawracającymi epizodami zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, nieskutecznie leczonego antagonistami witaminy K. Zdecydowano o zmianie dotychczasowej terapii przeciwkrzepliwej u chorego. Autorzy na podstawie prezentowanego przypadku zwracają uwagę na trudność w podejmowaniu decyzji terapeutycznych oraz niewielką liczbę doniesień naukowych dotyczących leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z trombofilią wrodzoną.

Numer zamyka cykl artykułów w ramach ,,Repetytorium z kardiologii”, które mogą być przydatne szczególnie młodym lekarzom przygotowującym się do egzaminu z kardiologii.

Opublikowane: 2017-09-13

Najnowszy numer czasopsima,,Choroby Serca i Naczyń" 1/2017

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł ,,Czy wybór beta-adrenolityku w terapii nadciśnienia tętniczego współistniejącego z tachykardią i otyłością ma znaczenie? Przypadek kliniczny z omówieniem”. Autorzy zwracają uwagę na multipotencjalne działanie nebiwololu jako leku pierwszego wyboru u pacjentów z tachykardią oraz otyłością. Podkreślają działania przeciwzapalne, antyagregacyjne, antyproliferacyjne i antyoksydacyjne leku.
Nebiwolol, jako jedyny beta-adrenolityk, wykazuje ponadto unikatową właściwość stymulacji receptorów beta3 w tkance tłuszczowej, co sprawia, że jest optymalnym beta-adrenolitykiem u pacjentów z nadwagą, otyłością lub zespołem metabolicznym.
Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań telemedycznych w świetle badań naukowych — wybrane zagadnienia”. Telemedycyna to jedna z form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, która pozwala na wymianę specjalistycznych informacji dzięki przesyłaniu obrazów statycznych i dynamicznych.
Nowoczesna kardiologia obejmuje wiele współistniejących terapii i technik, które spełniają różne funkcje na poszczególnych etapach ratowania i leczenia pacjenta. Polski system ochrony zdrowia już dziś zmaga się z problemem ograniczonych zasobów, nieadekwatną dostępnością do świadczeń i niskim poziomem opieki, dlatego eksperci, analizując przyszłość sektora ochrony zdrowia, podkreślają rolę postępu technologicznego, w tym powszechnego zastosowania usług telemedycznych.
Z kolei autorzy pracy ,,Ostry zespół wieńcowy u osób w podeszłym wieku” dokonują przeglądu literatury opisującej zalecenia i możliwości leczenia ostrego zespołu wieńcowego u starszych osób, a także trudności w jego stosowaniu oraz zagrożenia wynikające z obserwowanych powikłań.
Ryzyko zachorowania na ostry zespół wieńcowy (ACS) wyraźnie wzrasta z wiekiem, a leczenie u chorych w podeszłym wieku jest trudne i w wielu wypadkach kontrowersyjne. Ta grupa pacjentów ma niedostateczną reprezentację w badaniach randomizowanych, co w konsekwencji utrudnia podejmowanie decyzji klinicznych.
Interdyscyplinarne ujęcie tematu w artykule ,,Przewlekła choroba nerek, a leczenie przeciwpłytkowe — co warto wiedzieć?” może być przydatne w codziennej pracy zarówno kardiologa, jaki i nefrologa. Przewlekła choroba nerek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym ostrych zespołów wieńcowych. Ich leczenie w większości przypadków polega na wykonaniu przezskórnej angioplastyki wieńcowej i włączeniu podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Leczenie przeciwpłytkowe u osób z przewlekłą chorobą nerek jest trudniejsze ze względu na zwiększone ryzyko powikłań zarówno zakrzepowo-zatorowych, jak i krwotocznych. W niniejszej pracy przedstawiono praktyczne zagadnienia związane z leczeniem przeciwpłytkowym u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Opublikowane: 2017-08-16

Njnowszy numer czasopisma,, Choroby Serca i Naczyń " 6/2016

Najnowszy numer czasopisma ,,Choroby Serca i Naczyń” otwiera artykuł dr Anny Szyndler, pt. ,,Rola preparatu złożonego rozuwastatyny i walsartanu w kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego”. Autorka podkreśla znaczenie terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą leków złożonych, szczególnie w przypadkach wyższego ryzyka sercowo-naczyniowego z towarzyszącymi chorobami, takimi jak: dyslipidemia, otyłość, cukrzyca czy palenie tytoniu. W czasie przyjmowania preparatu złożonego (walsartan/rozuwastatyna) obserwuje się poprawę kontroli ciśnienia tętniczego i parametrów lipidowych przekraczającą uzyskiwaną w przypadku stosowania tych leków w monoterapii. Zarówno walsartan, jak i rozuwastatyna są lekami o udowodnionej skuteczności, wykazują dobrą tolerancję oraz niskie ryzyko działań niepożądanych w monoterapii oraz w terapii skojarzonej. Stosowanie walsartanu z rozuwastatyną w postaci preparatu złożonego nie tylko pozwala zwiększyć stopień przestrzegania zaleceń lekarskich, a także — dzięki równoczesnemu rozpoczęciu terapii — zwiększa jej akceptację.

Z kolei w artykule ,,Leczenie przeciwpłytkowe u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i towarzyszącą cukrzycą” porównano i zróżnicowano trzy preparaty antagonistów receptora P2Y12. Pacjenci z cukrzycą i z ostrymi zespołami wieńcowymi uzyskują szczególne korzyści wynikające z zablokowania płytkowego receptora P2Y12. Okazuje się, że nie istnieją dowody wskazujące na korzyść kliniczną z zastosowania jednego z trzech dostępnych inhibitorów P2Y12 (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) w tej grupie chorych. Skuteczność i profil bezpieczeństwa zarówno prasugrelu, jak i tikagreloru są co najmniej takie same jak klopidogrelu, jednak z powodu występowania oporności na klopidogrel w grupie chorych na cukrzycę profil bezpieczeństwa jest szacowany na 38–44%. Z powodu ryzyka zakrzepicy tętnic wieńcowych zablokowanie funkcji płytek przez leki przeciwpłytkowe P2Y12 decyduje o poprawie rokowania chorych na cukrzycę z zawałem serca. Wobec udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwa oraz prawdopodobnej redukcji liczby non-responders terapię prasugrelem i tikagrelorem powinno się szczególnie brać pod uwagę u chorych z cukrzycą i zawałem serca.

Warto zwrócić uwagę Czytelnika na artykuł ,,Znaczenie homocysteiny w niewydolności serca”. Autorzy analizują dane dotyczące wpływu hiperhomocysteinemii na etiologię i stopień zaawansowania niewydolności serca. Wysokie stężenie homocysteiny w surowicy krwi okazało się także ważnym czynnikiem rokowniczym u chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Suplementacja kwasem foliowym i witaminami z grupy B istotnie obniża stężenie homocysteiny w surowicy krwi, mimo to w badaniach klinicznych nie stwierdzono jednoznacznie, czy jednocześnie zmniejsza się częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych.

W kolejnej pracy, pt. „Intensyfikacja terapii hipolipemizującej na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących rozpoznawania i leczenia dyslipidemii” skupiono się na nakreśleniu najważniejszych informacji zawartych w ostatnio opublikowanych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących leczenia dyslipidemii oraz prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności edukacji pacjenta, modyfikacji stylu życia, a także intensyfikacji leczenia farmakologicznego, zwłaszcza z zastosowaniem statyn. Ich celem było między innymi określenie sposobu postępowania u chorych z grupy podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w kontekście leczenia jednego z najważniejszych czynników pogarszających rokowanie w tej grupie, czyli dyslipidemii.

Numer zamykają artykuły w ramach „Repetytorim z kardiologii”, które polecamy nie tylko lekarzom specjalistom, ale także lekarzom w trakcie specjalizacji z kardiologii.

Opublikowane: 2017-04-17

1 - 3 z 3 pozycji

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Choroby Serca i Naczyń dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl