Obraz strony głównej czasopisma
ISSN: 2543–5248 e-ISSN: 2543–8077
6
Tomów
27
Numerów
431
Artykułów
247
Otwarty Dostęp
2016-2021
Roczniki

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY” to dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym, publikujący tłumaczenia artykułów z czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", a ponadto — materiały informacyjne i kronikarskie, oceny książek, sprawozdania, wspomnienia, Journal Club, varia, komunikaty i in.

Redaktor Naczelny: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw. COI

List od Redakcji

Czasopismo NOWOTWORY znajduje się w okresie ważnych zmian.

         Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęliśmy wydawanie pisma w wersji elektronicznej w języku angielskim, z otwartym dostępem (open access). Zwiększy to niewątpliwie zasięg publikowanych prac i ułatwi włączanie do międzynarodowych baz danych.

         Wersja anglojęzyczna zawiera prace oryginalne, przeglądowe i wybrane inne artykuły. To ona jest wersją podstawową — utrzymuje dotychczasowy tytuł: NOWOTWORY Journal of Oncology i numer bibliograficzny ISSN oraz zachowuje ciągłość numeracji roczników, tomów i stron. Ona też będzie podlegać okresowej ocenie parametrycznej. Wszelkie cytowania prac publikowanych w naszym piśmie muszą teraz odnosić się do tej wersji. W Radzie Redakcyjnej znajdują się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz eksperci spoza granic naszego kraju.

         Prosimy Autorów o nadsyłanie prac w języku angielskim — ważne jest przede wszystkim użycie właściwej terminologii specjalistycznej — proszę natomiast nie zważać na ew. niedoskonałości stylistyczne — pod tym względem teksty opracowuje w Redakcji native speaker. Cykl redakcyjny prac nadesłanych w języku angielskim jest, z oczywistych względów, krótszy. W początkowym okresie transformacji możliwe jest też przesyłanie prac napisanych po polsku — zostaną przetłumaczone, ale przedłuży to okres oczekiwania na publikację.

         Prenumeratorzy otrzymują, jak dotychczas, wersję papierową publikowaną w języku polskim. Zawiera ona wszystkie artykuły zamieszczane w wersji anglojęzycznej, a ponadto — materiały informacyjne i kronikarskie, oceny książek, sprawozdania, wspomnienia, Journal Club, varia, komunikaty i inne. Rada Redakcyjna ulega stopniowo znaczącym zmianom.

         Względy formalne wymogły zmianę tytułu wersji polskiej — pismo nosi teraz nazwę Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY. Jest to nawiązanie do tradycji: przez pierwsze lata (od 1923 roku) nasze pismo ukazywało się pod tytułem: Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka; w 1928 roku dodano słowo NOWOTWORY. Szata graficzna obu wersji pozostaje niemal identyczna.

         Liczymy, że Czytelnicy i Sympatycy pisma zaakceptują zmiany — prosimy o uwagi i komentarze. Prosimy też o zrozumienie dla przejściowego opóźnienia w publikowaniu bieżących zeszytów — spowodowanego względami technicznymi okresu transformacji.

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw. COI — Redaktor naczelny

Uwaga!

Od 3 marca 2020 roku deponowanie artykułów do czasopisma „Nowotwory” odbywa się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi manuskryptów.

Artykuły powinny być deponowane w języku angielskim, ale redakcja dopuszcza złożenie manuskryptu w języku polskim i zajmie się przygotowaniem tłumaczenia na język angielski.

W celu zdeponowania artykułu należy przejść do zakładki Zdeponuj artykuł.

Pobierz

Aktualne wydanie

Tom 6, Nr 3 (2021)

Artykuły oryginalne / Original articles: 4
Artykuły przeglądowe / Review articles: 1
Varia: 1
Journal Club: 1
Komunikaty: 1
Opis przypadku / Case report: 1
In Memoriam: 1
Z kalendarium Zarządu PTO: 1
Listy do redakcji / Letters to Editor: 1
Książki nadesłane / Books: 1
Onkogeriatria / Oncogeriatrics: 1
Genetyka i onkologia / Genetics and oncology: 1
Prosty język w tekstach naukowych / Plain language in scientific writing: 1
Doniesienie wstępne / Preliminary report: 1

Wydawca

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94, faks: +48 58 320 94 60,
e-mail: journals@viamedica.pl

Indeksacja

Czasopismo Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nie jest aktualnie indeksowane. Indeksowaną wersją jest anglojęzyczne czasopismo Nowotwory. Journal of Oncology.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, e-mail: viamedica@viamedica.pl