Konkurs

Szanowni Państwo,

postanowiliśmy ufundować nagrodę Nowotwory Journal of Oncology – Best Original Paper Award za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w danym roczniku czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology – oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wybór nagrodzonej pracy będzie odbywał się w oparciu o dyskusję redakcji z udziałem przedstawicieli wymienionych instytucji i organizacji – PTO, NIO-PBI oraz PTChO – w pierwszym kwartale kolejnego roku. Autorzy wybranej pracy będą honorowani podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nagroda będzie miała także wymiar finansowy. Regulamin znajdą Państwo w linku poniżej.

Wojciech M. Wysocki

Redaktor Naczelny

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna RODO