Aktualny numer

Tom 9, Nr 4 (2023)

Obraz strony głównej czasopisma
ISSN: 2451-0971 e-ISSN: 2451-2095

Najnowsze artykuły

Artykuł przeglądowy2024, mar 22

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i czynniki powiązane u imigrantów i uchodźców: przegląd systematyczny

Damini Patel, Zahraa Jalal, Ping Guo

Tom 9, Nr 4 (2023)

Artykuł przeglądowy

Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):172-183.
Praca badawcza (oryginalna)2024, mar 22

Czynnik wzrostu fibroblastów 21 w cukrzycy ciążowej i cukrzycy typu 2

Katarzyna Gawlik, Tomasz Milewicz, Dorota Pawlica-Gosiewska, Iwona Trznadel-Morawska, Bogdan Solnica

Tom 9, Nr 4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):145-151.
Praca badawcza (oryginalna)2024, mar 22

Troponina sercowa T u noworodków z ciąży prawidłowej i ciąży powikłanej cukrzycą ciążową

Joanna Kłaczewska, Ryszard Tomasiuk

Tom 9, Nr 4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):140-144.
Praca badawcza (oryginalna)2024, mar 22

Predyktory przestrzegania zaleceń terapeutycznych u pacjentów z cukrzycą typu 2: badanie przekrojowe

Isa Mohammadi Zeidi, Aisa Maleki, Zahra Najafpour, Saeideh Moosavi, Rohollah Kalhor

Tom 9, Nr 4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):131-139.
Praca badawcza (oryginalna)2024, mar 22

Czy można przewidzieć potrzebę insulinoterapii i stan przedcukrzycowy we wczesnym okresie po porodzie u pacjentek z cukrzycą ciążową?

Magdalena Dolecka-Ślusarczyk, Aleksander Ślusarczyk, Cezary Ślusarczyk, Olga Adamczyk-Gruszka, Agnieszka Ciba-Stemplewska, Zbigniew Siudak

Tom 9, Nr 4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):152-161.
Praca badawcza (oryginalna)2024, mar 22

Czynniki wpływające na niekorzystne wyniki położnicze w cukrzycy ciążowej

Fang Zhao, Bo Xiao

Tom 9, Nr 4 (2023)

Praca badawcza (oryginalna)

Diabetologia Praktyczna 2023;9(4):162-171.

Więcej