"Diabetologia Praktyczna" to czasopismo o charakterze edukacyjnym redagowany i prowadzony przez ekspertów. Dotyczy wszystkich aspektów diabetologii, zarówno eksperymentalnej, klinicznej, jak i codziennej praktyki lekarskiej oraz aspektów społecznych. W każdym numerze publikowane są tłumaczenia prac oryginalnych, przeglądowych, opisy przypadków, rekomendacje kliniczne towarzystw naukowych, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji, ukazujące się w czasopiśmie "Clinical Diabetology". 

W związku z realizacją planów równoległego wydawania dwóch wersji językowych pisma deponowanie prac odbywa się na stronie czasopisma: https://journals.viamedica.pl/diabetologia_kliniczna/author/submit/1, zgodnie z zasadami przedstawionymi w wytycznych dla autorów.

Prace w "Diabetologii Praktycznej" publikowane są w języku polskim.