Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny
  1. Prof. Edward Franek Polska
Rada Naukowa
  1. Prof. Martin Haluzik Czechy
  2. Doc. Emil Martinka Słowacja
  3. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz Polska
  4. Prof. John Petrie Wielka Brytania
  5. Prof. Peter Schwarz Niemcy
  6. Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki Polska
  7. Dr hab. n. med. Krzysztof Wanic Irlandia
  8. Prof. dr hab n. med. Andrzej Więcek Polska