XIX Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zapraszamy do udziału w XIX Międzynarodowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który odbędzie się w dniach 13–16 września 2017 roku w Bydgoszczy.

Oczekiwać na Państwa będą uznani na świecie wykładowcy, zarówno w dziedzinie anestezjologii, jaki i intensywnej terapii. Komitet Naukowy zaszczyciły również znane Państwu polskie autorytety z katedr, klinik, oddziałów i zakładów naukowych, które wyznaczają współczesne kierunki rozwoju polskiej anestezjologii i intensywnej terapii. Stanowią także o jej rozpoznawalności w Europie i na świecie.

Zachęcamy do przedstawienia prac w postaci plakatów zjazdowych. W czasie sesji posterowych główny autor prezentować będzie założenia pracy, a gremium prowadzące sesje oraz uczestnicy zjazdu będą mieli możliwość rozmowy na temat omawianych prac
w czasie bezpośredniej dyskusji z ich autorami.

Streszczenia prac przyjmowane będą w formie elektronicznej przez stronę internetową Zjazdu do 30 czerwca 2017 roku.

Szczegóły oraz rejestracja na stronie: www.anestezjologia.viamedica.pl

Important: This website uses cookies.tanya dokter More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, Świętokrzyska 73 St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl