Vol 86, Supp. V (2018)

Date published: 2019-01-30

Table of Contents

open access

Original research - abstract

Skuteczność i bezpieczeństwo dożylnej chemioterapii w fazie intensywnego leczenia chorych na świeżo rozpoznaną gruźlicą płuc

Yurii Feshchenko, Dmytro Butov, Mykola Gumeniuk, Mykhailo Kuzhko, Mykola Gumeniuk, Tetiana Butova

Congress abstract / Abstract

Występowanie i czynniki predykcyjne zatorowości płucnej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie zaostrzenia

Mohammad Davoodi, Boshra Rezvankhah, Keivan Gohari Moghadam, Amir Pejman Hashemi Taheri

Congress abstract / Abstract

Diagnostyka niedoboru alfa-1-antytrypsyny we francuskim szpitalu ogólnym — przypadkowe rozpoznania czy systematyczny skrining?

Hakim Kherouf, Geoffroy De Faverges, Pierre Dumont, Evelyne Bourgerette, Tu Nguyen, Olivier Moquet

Congress abstract / Abstract

REVIEWS

Inhibitory neprylizyny jako nowe podejście w leczeniu prawokomorowej niewydolności serca w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Maciej Liczek, Iga Panek, Piotr Damiański, Olga Jęczeń, Jędrzej Jaźwiec, Piotr Kuna, Michał Panek

Review paper

Plejotropowe działanie witaminy D w mukowiscydozie

Teresa Grzelak, Klaudia Mikołajczyk

Review paper

CASE REPORTS

Wpływ skojarzonego leczenia cisplatyną podawaną doosierdziowo oraz kolchicyną doustnie na poprawę wyników leczenia wysięku osierdziowego w przebiegu raka nerki z przerzutami

Małgorzata Dybowska, Monika Szturmowicz, Paweł Kuca, Barbara Kazanecka, Janusz Burakowski, Cezary Czajka, Franciszek Grzegorczyk, Renata Langfort, Barbara Burakowska, Piotr Rudziński, Witold Tomkowski

Case report

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl