Vol 69, No 5-6 (2001)

Date published: 2008-04-27

Table of Contents

open access

ORIGINAL PAPERS

Etiologia płynów opłucnowych w materiale Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy

Andrzej Kolczyński

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):239-246.

Telepatologia w konsultacyjnej diagnostyce kontrowersyjnych rozrostów nowotworowych płuc - doświadczenia własne

Janina Słodkowska, Elżbieta Wiatr, Klaus Kayser, Iwona Bestry

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):247-256.

Montelukast w leczeniu astmy przewlekłej łagodnej u dzieci

Grzegorz Lis, Ewa Cichocka-Jarosz, Izabela Głodzik, Tomasz Szczerbiński, Beata Białoruska

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):257-264.

Badania molekularne w populacji dzieci chorych na astmę oskrzelową. Cz. I. Polimorfizm regionu promotorowego regionu CD14

Grzegorz Lis, Ewa Kostyk, Marek Sanak, Jacek J. Pietrzyk

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):265-272.

Postać opłucna histiocytozy z komórek Langerhansa - analiza kliniczno-patologiczna 7 przypadków

Elżbieta Radzikowska, Renata Langfort, Dariusz Gawryluk, Hanna Niemirowska, Paweł Remiszewski, Jacek Zych, Iwona Bestry

Research paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):273-284.
CASE REPORTS

Kamica pęcherzyków płucnych u chorej z kamicą układu moczowego i żółciowego

Paweł Piesiak, Kamila Kasibowska-Kuźniar, Renata Jankowska

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):285-289.

Pierwotny Hemangiopericytonina płuca - rzadki nowotwór o nawracającym, wieloletnim przebiegu

Iwona Kamińska, Ewa Szczepulska-Wójcik, Piotr Rudziński, Tadeusz Orłowski, Renata Langfort

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):290-294.

Przypadek raka gruczołowo-torbielowatego tchawicy u młodej chorej

Beata Świerczyńska, Grażyna Bochenek, Ewa Niżankowska, Stanisław Korzeniowski, Beata Sas-Korczyńska, Bolesław Papla, Henryk Olechnowicz, Zbigniew Grochowski

Case report

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):295-299.
REVIEWS

Leczenie operacyjne ograniczonej postaci drobnokomórkowego raka płuca

Tomasz J. Szczęsny, Aleksandra Szczęsna

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):300-310.

Angiogeneza w niedrobnokomórkowym raku płuca - implikacje kliniczne

Irena Porębska, Renata Jankowska

Review paper

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):311-317.
OBITUARY

Doc. dr med. Mieczysław Justyna

Adam Radomyski

Obituary

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):318-322.

Kazimierz Szeleżyński (1925-2001)

Jan M. Słomiński, Ludwika Wolska-Goszka

Obituary

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(5-6):323-327.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl