open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
Case report
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02
Get Citation

Rozwój rozstrzeni oskrzeli w wyniku długoterminowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów rytuksymabem

Víctor A. Santos, Gabriel J. Tobón, Carlos A . Cañas

open access

Vol 86, Supp. VII (2018)
CASE REPORTS
Submitted: 2019-07-02
Accepted: 2019-07-02

Abstract

W pracy przedstawiono przypadki trzech kobiet, które były leczone rytuksymabem z powodu seropozytywnego, erozyjnego, deformującego, reumatoidalnego zapalenia stawów. Po terapii rytuksymabem u pacjentek wystąpiło nawracające zapalenie zatok i zapalenie płuc, a następnie rozstrzenie oskrzeli. Czasowy związek między terapią rytuksymabem a początkiem powikłań ze strony układu oddechowego doprowadził do uznania leku za możliwy mechanizm patogenny.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadki trzech kobiet, które były leczone rytuksymabem z powodu seropozytywnego, erozyjnego, deformującego, reumatoidalnego zapalenia stawów. Po terapii rytuksymabem u pacjentek wystąpiło nawracające zapalenie zatok i zapalenie płuc, a następnie rozstrzenie oskrzeli. Czasowy związek między terapią rytuksymabem a początkiem powikłań ze strony układu oddechowego doprowadził do uznania leku za możliwy mechanizm patogenny.

Get Citation

Keywords

rozstrzenie oskrzeli, reumatoidalne zapalenie stawów, rytuksymab, zapalenie zatok

About this article
Title

Rozwój rozstrzeni oskrzeli w wyniku długoterminowego leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów rytuksymabem

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VII (2018)

Article type

Case report

Pages

13-16

Keywords

rozstrzenie oskrzeli
reumatoidalne zapalenie stawów
rytuksymab
zapalenie zatok

Authors

Víctor A. Santos
Gabriel J. Tobón
Carlos A . Cañas

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl