open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02
Get Citation

Wpływ pyłowych zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w zależności od średnicy aerodynamicznej i czasu od ekspozycji w grupie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Michał Zieliński, Mariusz Gąsior, Dariusz Jastrzębski, Aneta Desperak, Dariusz Ziora

open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02

Abstract

WSTĘP: Pyłowe zanieczyszczenia powietrza stanowią istotny czynnik wpływający na przebieg chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Dwiema głównymi grupami tych zanieczyszczeń poddanymi monitorowaniu są zanieczyszczenia pyłowe o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 μm (PM10) i 2.5 μm (PM2.5). Wśród chorób układu oddechowego duże znaczenia ma przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jej manifestacja kliniczna oraz manifestacja kliniczna chorób układu sercowo- -naczyniowego są podobne i może to stanowić utrudnienie w trakcie wyboru terapii. W pracy badano związek pomiędzy pyłowymi zanieczyszczeniami powietrza oraz zaostrzenia POChP w populacji w której wykluczono sercowo-naczyniowe tło dolegliwości. MATERIAŁ I METODY: Analizę oparto na danych dotyczących hospitalizacji na obszarze aglomeracji górnośląskiej w latach 2006–2016. Dane zostały skorelowane z danymi dotyczącymi warunków meteorologicznych i stężeniami zanieczyszczeń pyłowych do 90 dni przed dniem hospitalizacji. WYNIKI: W trakcie całego badanego okresu nie zaobserwowano związku między PM10 oraz zaostrzeniami POChP. Wpływ PM2,5 stawał się istotny od 14 dnia przed przyjęciem do szpitala (RR 1.06) i wzrastał aż do maksymalnego badanego okresu 90 dni (RR 1.32). WNIOSKI: Praca podkreśla istotność wpływu pyłowych zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia POChP w długie perspektywie czasowej.

Abstract

WSTĘP: Pyłowe zanieczyszczenia powietrza stanowią istotny czynnik wpływający na przebieg chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Dwiema głównymi grupami tych zanieczyszczeń poddanymi monitorowaniu są zanieczyszczenia pyłowe o średnicy aerodynamicznej poniżej 10 μm (PM10) i 2.5 μm (PM2.5). Wśród chorób układu oddechowego duże znaczenia ma przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jej manifestacja kliniczna oraz manifestacja kliniczna chorób układu sercowo- -naczyniowego są podobne i może to stanowić utrudnienie w trakcie wyboru terapii. W pracy badano związek pomiędzy pyłowymi zanieczyszczeniami powietrza oraz zaostrzenia POChP w populacji w której wykluczono sercowo-naczyniowe tło dolegliwości. MATERIAŁ I METODY: Analizę oparto na danych dotyczących hospitalizacji na obszarze aglomeracji górnośląskiej w latach 2006–2016. Dane zostały skorelowane z danymi dotyczącymi warunków meteorologicznych i stężeniami zanieczyszczeń pyłowych do 90 dni przed dniem hospitalizacji. WYNIKI: W trakcie całego badanego okresu nie zaobserwowano związku między PM10 oraz zaostrzeniami POChP. Wpływ PM2,5 stawał się istotny od 14 dnia przed przyjęciem do szpitala (RR 1.06) i wzrastał aż do maksymalnego badanego okresu 90 dni (RR 1.32). WNIOSKI: Praca podkreśla istotność wpływu pyłowych zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia POChP w długie perspektywie czasowej.

Get Citation

Keywords

zanieczyszczenie powietrza, substancja pyłowa, zaostrzenie POChP, współchorobowości sercowo-naczyniowe

About this article
Title

Wpływ pyłowych zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w zależności od średnicy aerodynamicznej i czasu od ekspozycji w grupie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VI (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

5

Keywords

zanieczyszczenie powietrza
substancja pyłowa
zaostrzenie POChP
współchorobowości sercowo-naczyniowe

Authors

Michał Zieliński
Mariusz Gąsior
Dariusz Jastrzębski
Aneta Desperak
Dariusz Ziora

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl