open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02
Get Citation

Współwystępowanie zapalenia ziarniniakowego i regionalnych przerzutów pierwotnego nowotworu płuca w węzłach chłonnych klatki piersiowej usuniętych w trakcie resekcji chirurgicznej guza

Armin Krvavac, Kurt Munzer, Aaron Miller, Nishant Poddar, Zafar Jamkhana, Setu Patolia

open access

Vol 86, Supp. VI (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2019-04-02
Accepted: 2019-04-02

Abstract

WSTĘP: Zapalenie ziarniniakowe towarzyszy takim nowotworom, jak rak piersi, rak jądra, rak nerki czy chłoniak. Współwystępowanie zapalenia ziarniniakowego w węzłach śródpiersia lub wnęk płucnych z pierwotnym rakiem płuca było tematem prac kazuistycznych. Cele pracy stanowiło zbadanie częstości występowania reakcji ziarniniakowej w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęk płucnych u chorych poddanych resekcji chirurgicznej nowotworu płuca. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono retrospektywną analizę 40 chorych (1) w wieku ≥ 18 lat, (2) poddanych lobektomii lub pulmonektomii w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 października 2016 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Saint Louis (3), u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono chorobę nowotworową. WYNIKI: Spośród zbadanych 40 chorych, u 3 (7,5%) stwierdzono zapalenie ziarniniakowe w węzłach chłonnych. WNIOSEK: Wyniki badania tej małej kohorty pacjentów pozwalają na stwierdzenie, że obecność zapalenia ziarniniakowego w węźle chłonnym może być bezpiecznie traktowane jako dowód braku zmian przerzutowych w węźle. Takie spostrzeżenie usprawiedliwia rezygnację z pobierania kolejnych próbek z węzła chłonnego z zapaleniem ziarniniakowym i może przyczynić się do skrócenia czasu badania.

Abstract

WSTĘP: Zapalenie ziarniniakowe towarzyszy takim nowotworom, jak rak piersi, rak jądra, rak nerki czy chłoniak. Współwystępowanie zapalenia ziarniniakowego w węzłach śródpiersia lub wnęk płucnych z pierwotnym rakiem płuca było tematem prac kazuistycznych. Cele pracy stanowiło zbadanie częstości występowania reakcji ziarniniakowej w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęk płucnych u chorych poddanych resekcji chirurgicznej nowotworu płuca. MATERIAŁ I METODY: Przeprowadzono retrospektywną analizę 40 chorych (1) w wieku ≥ 18 lat, (2) poddanych lobektomii lub pulmonektomii w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 października 2016 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Saint Louis (3), u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono chorobę nowotworową. WYNIKI: Spośród zbadanych 40 chorych, u 3 (7,5%) stwierdzono zapalenie ziarniniakowe w węzłach chłonnych. WNIOSEK: Wyniki badania tej małej kohorty pacjentów pozwalają na stwierdzenie, że obecność zapalenia ziarniniakowego w węźle chłonnym może być bezpiecznie traktowane jako dowód braku zmian przerzutowych w węźle. Takie spostrzeżenie usprawiedliwia rezygnację z pobierania kolejnych próbek z węzła chłonnego z zapaleniem ziarniniakowym i może przyczynić się do skrócenia czasu badania.

Get Citation

Keywords

biopsja, bronchoskopia, nowotwór płuca, węzły chłonne, sarkoidoza

About this article
Title

Współwystępowanie zapalenia ziarniniakowego i regionalnych przerzutów pierwotnego nowotworu płuca w węzłach chłonnych klatki piersiowej usuniętych w trakcie resekcji chirurgicznej guza

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. VI (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

biopsja
bronchoskopia
nowotwór płuca
węzły chłonne
sarkoidoza

Authors

Armin Krvavac
Kurt Munzer
Aaron Miller
Nishant Poddar
Zafar Jamkhana
Setu Patolia

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl