open access

Vol 86, Supp. II (2018)
Case report
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18
Get Citation

Gruźlica płuc imitująca rozwój raka płuca po 10 latach od remisji raka

Justyna Fijołek, Elżbieta Wiatr, Małgorzata Polubiec-Kownacka, Katarzyna Błasińska-Przerwa, Małgorzata Szolkowska, Ewa Szczepulska-Wojcik, Kazimierz Roszkowski-Śliż

open access

Vol 86, Supp. II (2018)
CASE REPORTS
Submitted: 2018-08-18
Accepted: 2018-08-18

Abstract

Różnicowanie pomiędzy gruźlicą płuc a rakiem płuca stanowi często prawdziwe wyzwanie dla klinicystów, szczególnie że oba schorzenia mogą występować równocześnie. Jest to spowodowane tym, że zarówno objawy kliniczne, jak i radiologiczne obu chorób są podobne. Prezentowany opis przypadku przedstawia pacjentkę leczoną 10 lat wcześniej na zaawansowanego raka płuca, która z powodu pojawienia się nowych objawów klinicznych i zmian radiologicznych trafiła ponownie do szpitala z powodu podejrzenia progresji raka, a u której ostatecznie rozpoznano gruźlicę.

Abstract

Różnicowanie pomiędzy gruźlicą płuc a rakiem płuca stanowi często prawdziwe wyzwanie dla klinicystów, szczególnie że oba schorzenia mogą występować równocześnie. Jest to spowodowane tym, że zarówno objawy kliniczne, jak i radiologiczne obu chorób są podobne. Prezentowany opis przypadku przedstawia pacjentkę leczoną 10 lat wcześniej na zaawansowanego raka płuca, która z powodu pojawienia się nowych objawów klinicznych i zmian radiologicznych trafiła ponownie do szpitala z powodu podejrzenia progresji raka, a u której ostatecznie rozpoznano gruźlicę.

Get Citation

Keywords

rak płuca, podejrzenie progresji, gruźlica

About this article
Title

Gruźlica płuc imitująca rozwój raka płuca po 10 latach od remisji raka

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. II (2018)

Article type

Case report

Pages

4-9

Keywords

rak płuca
podejrzenie progresji
gruźlica

Authors

Justyna Fijołek
Elżbieta Wiatr
Małgorzata Polubiec-Kownacka
Katarzyna Błasińska-Przerwa
Małgorzata Szolkowska
Ewa Szczepulska-Wojcik
Kazimierz Roszkowski-Śliż

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl