open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Review paper
Submitted: 2018-05-21
Get Citation

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) oraz włóknienie płuc współistniejące z rozedmą (CPFE) — różne jednostki czy odmienne oblicza tej samej choroby?

Sylwia Kwiatkowska

open access

Vol 86, Supp. I (2018)
REVIEWS
Submitted: 2018-05-21

Abstract

W artykule porównano rozedmę płuc współistniejącą z włóknieniem płuc o typie zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (CPFE) z samoistnym włóknieniem płuc (IPF). Przedyskutowano różnice w etiopatogenezie, odmienności przewodzenia sygnałów na poziomie komórkowym oraz rolę starzejących się komórek. Uwzględniono przebieg kliniczny, wyniki testów oceniających funkcję płuc, jak również główne powikłania. Zważywszy na brak wyraźnych kryteriów diagnostycznych dla CPFE oraz retrospektywny charakter wielu badań, nasza wiedza dotycząca tej jednostki jest raczej niewystarczająca.

Abstract

W artykule porównano rozedmę płuc współistniejącą z włóknieniem płuc o typie zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (CPFE) z samoistnym włóknieniem płuc (IPF). Przedyskutowano różnice w etiopatogenezie, odmienności przewodzenia sygnałów na poziomie komórkowym oraz rolę starzejących się komórek. Uwzględniono przebieg kliniczny, wyniki testów oceniających funkcję płuc, jak również główne powikłania. Zważywszy na brak wyraźnych kryteriów diagnostycznych dla CPFE oraz retrospektywny charakter wielu badań, nasza wiedza dotycząca tej jednostki jest raczej niewystarczająca.

Get Citation

Keywords

samoistne włóknienie płuc, IPF, włóknienie płuc współistniejące z rozedmą, CPFE

About this article
Title

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) oraz włóknienie płuc współistniejące z rozedmą (CPFE) — różne jednostki czy odmienne oblicza tej samej choroby?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Review paper

Pages

10-14

Keywords

samoistne włóknienie płuc
IPF
włóknienie płuc współistniejące z rozedmą
CPFE

Authors

Sylwia Kwiatkowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl