open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-05-21
Accepted: 2018-05-21
Get Citation

Czy bronchoskopia jest zawsze niezbędna w diagnostyce krwioplucia?

Justyna M. Torbiarczyk, Patryk A. Sobczak, Katarzyna K. Torbiarczyk, Joanna Miłkowska-Dymanowska, Adam Antczak, Paweł Górski, Adam J. Białas, Wojciech J. Piotrowski

open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Original research - abstract
Submitted: 2018-05-21
Accepted: 2018-05-21

Abstract

WSTĘP: Bronchofiberoskopia jest często wykonywanym badaniem we wstępnej diagnostyce krwioplucia. Wiele danych wskazuje jednak na to, że badanie to nie zawsze dostarcza dodatkowych istotnych informacji, ponad te uzyskane z badań obrazowych. Z tego powodu przeprowadzono analizę, której celem było określenie przydatności bronchofiberoskopii w pierwszoplanowej diagnostyce krwioplucia. MATERIAŁ I METODY: Przedmiotem retrospektywnej analizy były wyniki badań bronchoskopowych wykonanych u pacjentów kierowanych do pracowni bronchoskopowej. Zawarto w niej jedynie te badania, w których wyłącznym wskazaniem było krwioplucie, wyłączając inne przyczyny z zakresu układu oddechowego. WYNIKI: Do ostatecznej analizy włączono 114 pacjentów. Mediana wieku wynosiła 59 lat (IQR: 46–64,75). Aktywne krwawienie stwierdzono w badaniu u 13 pacjentów (11,4%). Nie różnili się oni od pozostałych pod względem wieku: 59 (54–69) v. 59 (45–64) lat; W = 532,5, p = 0,27, oraz płci: c2 = 1,68, p = 0,2. Natomiast u 29 pacjentów (25,44%) w bronchofiberoskopii nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. Pacjenci należący do tej grupy byli istotnie młodsi — 46 (34–62) v. 60 (53–67) lat; W = 782, p = 0,003. WNIOSKI: Mały odsetek wyników wskazujących na aktywne krwawienie sugeruje nadużywanie bronchofiberoskopii w diagnostyce krwioplucia. Wskazania do tego badania powinny być zrewidowane, w szczególności w grupie młodych pacjentów z niemasywnym krwiopluciem.

Abstract

WSTĘP: Bronchofiberoskopia jest często wykonywanym badaniem we wstępnej diagnostyce krwioplucia. Wiele danych wskazuje jednak na to, że badanie to nie zawsze dostarcza dodatkowych istotnych informacji, ponad te uzyskane z badań obrazowych. Z tego powodu przeprowadzono analizę, której celem było określenie przydatności bronchofiberoskopii w pierwszoplanowej diagnostyce krwioplucia. MATERIAŁ I METODY: Przedmiotem retrospektywnej analizy były wyniki badań bronchoskopowych wykonanych u pacjentów kierowanych do pracowni bronchoskopowej. Zawarto w niej jedynie te badania, w których wyłącznym wskazaniem było krwioplucie, wyłączając inne przyczyny z zakresu układu oddechowego. WYNIKI: Do ostatecznej analizy włączono 114 pacjentów. Mediana wieku wynosiła 59 lat (IQR: 46–64,75). Aktywne krwawienie stwierdzono w badaniu u 13 pacjentów (11,4%). Nie różnili się oni od pozostałych pod względem wieku: 59 (54–69) v. 59 (45–64) lat; W = 532,5, p = 0,27, oraz płci: c2 = 1,68, p = 0,2. Natomiast u 29 pacjentów (25,44%) w bronchofiberoskopii nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. Pacjenci należący do tej grupy byli istotnie młodsi — 46 (34–62) v. 60 (53–67) lat; W = 782, p = 0,003. WNIOSKI: Mały odsetek wyników wskazujących na aktywne krwawienie sugeruje nadużywanie bronchofiberoskopii w diagnostyce krwioplucia. Wskazania do tego badania powinny być zrewidowane, w szczególności w grupie młodych pacjentów z niemasywnym krwiopluciem.

Get Citation

Keywords

bronchofiberoskopia, FOB, krwioplucie, procedury diagnostyczne

About this article
Title

Czy bronchoskopia jest zawsze niezbędna w diagnostyce krwioplucia?

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

3

Keywords

bronchofiberoskopia
FOB
krwioplucie
procedury diagnostyczne

Authors

Justyna M. Torbiarczyk
Patryk A. Sobczak
Katarzyna K. Torbiarczyk
Joanna Miłkowska-Dymanowska
Adam Antczak
Paweł Górski
Adam J. Białas
Wojciech J. Piotrowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl