open access

Vol 86, Supp. I (2018)
Review paper
Published online: 2018-05-21
Submitted: 2018-03-27
Accepted: 2018-04-12
Get Citation

Terapia trójlekowa przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z jednego inhalatora a przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Krzysztof Kuziemski, Ryszarda Chazan, Anna Doboszyńska, Joanna Domagała-Kulawik, Ewa Jassem, Maria Porzezińska, Piotr Kuna, Krzysztof Kędziora, Dariusz Ziora

open access

Vol 86, Supp. I (2018)
REVIEWS
Published online: 2018-05-21
Submitted: 2018-03-27
Accepted: 2018-04-12

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi istotny problem zdrowotny i ekonomiczny, który wiąże się ze zwiększoną
chorobowością i umieralnością. Prowadzi do rozwoju niewydolności oddechowej i inwalidztwa oddechowego. Celem wczesnego
wykrycia POChP jest zmniejszenie powikłań oddechowych oraz sercowo-naczyniowych. Prawidłowa farmakoterapia zmniejsza
nasilenie objawów choroby, poprawia tolerancję wysiłku fizycznego oraz zmniejsza liczbę i stopień ciężkości zaostrzeń. Istotną
rolę w procesie terapii chorych na POChP odgrywają długodziałające leki rozszerzające oskrzela (b-mimetyki i cholinolityk). W zaawansowanych
postaciach POChP (grupa C i D) możliwe i wskazane jest dodanie do leczenia wziewnych glikokortykosteroidów
(wGKS). Takie postępowanie jest korzystne, szczególnie gdy chorzy na POChP mają częste zaostrzenia choroby, wysoką eozynofilię
krwi obwodowej lub nakładanie się astmy na POChP. W 2017 roku zarejestrowano pierwszy potrójny lek złożony (w jednym inhalatorze
typu pMDI) przeznaczony do leczenia POChP — TRIMBOW (dipropionian beklometazonu/formoterol/bromek glikopironium).
Terapia potrójna w jednym inhalatorze LAMA/LABA/wGKS zmniejsza objawy POChP, poprawia status zdrowotny i czynność płuc
oraz zmniejsza ryzyko zaostrzeń w porównaniu z monoterapią LAMA i terapią LABA/wGKS.
Celem pracy było przedstawienie możliwości terapeutycznych stosowania LAMA/LABA/wGKS w jednym inhalatorze w codziennej
praktyce klinicznej.

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi istotny problem zdrowotny i ekonomiczny, który wiąże się ze zwiększoną
chorobowością i umieralnością. Prowadzi do rozwoju niewydolności oddechowej i inwalidztwa oddechowego. Celem wczesnego
wykrycia POChP jest zmniejszenie powikłań oddechowych oraz sercowo-naczyniowych. Prawidłowa farmakoterapia zmniejsza
nasilenie objawów choroby, poprawia tolerancję wysiłku fizycznego oraz zmniejsza liczbę i stopień ciężkości zaostrzeń. Istotną
rolę w procesie terapii chorych na POChP odgrywają długodziałające leki rozszerzające oskrzela (b-mimetyki i cholinolityk). W zaawansowanych
postaciach POChP (grupa C i D) możliwe i wskazane jest dodanie do leczenia wziewnych glikokortykosteroidów
(wGKS). Takie postępowanie jest korzystne, szczególnie gdy chorzy na POChP mają częste zaostrzenia choroby, wysoką eozynofilię
krwi obwodowej lub nakładanie się astmy na POChP. W 2017 roku zarejestrowano pierwszy potrójny lek złożony (w jednym inhalatorze
typu pMDI) przeznaczony do leczenia POChP — TRIMBOW (dipropionian beklometazonu/formoterol/bromek glikopironium).
Terapia potrójna w jednym inhalatorze LAMA/LABA/wGKS zmniejsza objawy POChP, poprawia status zdrowotny i czynność płuc
oraz zmniejsza ryzyko zaostrzeń w porównaniu z monoterapią LAMA i terapią LABA/wGKS.
Celem pracy było przedstawienie możliwości terapeutycznych stosowania LAMA/LABA/wGKS w jednym inhalatorze w codziennej
praktyce klinicznej.

Get Citation

Keywords

POChP, leczenie POChP, zaostrzenia, terapia inhalacyjna

About this article
Title

Terapia trójlekowa przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z jednego inhalatora a przestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 86, Supp. I (2018)

Article type

Review paper

Pages

42-49

Published online

2018-05-21

Keywords

POChP
leczenie POChP
zaostrzenia
terapia inhalacyjna

Authors

Krzysztof Kuziemski
Ryszarda Chazan
Anna Doboszyńska
Joanna Domagała-Kulawik
Ewa Jassem
Maria Porzezińska
Piotr Kuna
Krzysztof Kędziora
Dariusz Ziora

References (34)
 1. Lopez AD, Shibuya K, Rao C, et al. Chronic obstructive pulmonary disease: current burden and future projections. Eur Respir J. 2006; 27(2): 397–412.
 2. GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.
 3. Decramer M, Janssens W. Chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities. Lancet Respir Med. 2013; 1: 73–83.
 4. Soler-Cataluña JJ, Martínez-García MA, Román Sánchez P, et al. Severe acute exacerbations and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2005; 60(11): 925–931.
 5. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017. http://goldcopd. org (20.03.2017).
 6. Newman SP. Inhaler treatment options in COPD. Eur Respir Rev. 2005; 14(96): 102–108.
 7. Bourbeau J, Bartlett SJ. Patient adherence in COPD. Thorax. 2008; 63(9): 831–838.
 8. Bosley CM, Parry DT, Cochrane GM. Patient compliance with inhaled medication: does combining beta-agonists with corticosteroids improve compliance? Eur Respir J. 1994; 7(3): 504–509.
 9. Holmes MS, Seheult JN, O'Connell P, et al. An Acoustic-Based Method to Detect and Quantify the Effect of Exhalation into a Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015; 28(4): 247–253.
 10. Al-Showair RAM, Tarsin WY, Assi KH, et al. Can all patients with COPD use the correct inhalation flow with all inhalers and does training help? Respir Med. 2007; 101(11): 2395–2401.
 11. Mäkelä MJ, Backer V, Hedegaard M, et al. Adherence to inhaled therapies, health outcomes and costs in patients with asthma and COPD. Respir Med. 2013; 107(10): 1481–1490.
 12. Bourbeau J, Bartlett SJ. Patient adherence in COPD. Thorax. 2008; 63(9): 831–838.
 13. Osthoff M, Leuppi JD. Management of chronic obstructive pulmonary disease patients after hospitalization for acute exacerbation. Respiration. 2010; 79(3): 255–261.
 14. Sanduzzi A, Balbo P, Candoli P, et al. COPD: adherence to therapy. Multidiscip Respir Med. 2014; 9(1): 60.
 15. Calverley PMA, Anderson JA, Celli B, et al. TORCH investigators. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2007; 356(8): 775–789.
 16. World Health Organization: Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. Geneva, World Health Organization 2003: 1–45.
 17. Ágh T, Inotai A, Mészáros Á. Factors associated with medication adherence in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respiration. 2011; 82(4): 328–334.
 18. Yawn BP, Colice GL, Hodder R. Practical aspects of inhaler use in the management of chronic obstructive pulmonary disease in the primary care setting. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012; 7: 495–502.
 19. Ståhl E. Respiratory Patients Opinion Survey (RESPONSE): Market Research from Asthma Patients in Europe. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 165: A105.
 20. Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther. 2001; 23(8): 1296–1310.
 21. Straka RJ, Fish JT, Benson SR, et al. Magnitude and nature of noncompliance with treatment using isosorbide dinitrate in patients with ischemic heart disease. J Clin Pharmacol. 1996; 36(7): 587–594.
 22. Sulaiman I, Cushen B, Greene G, et al. Objective Assessment of Adherence to Inhalers by Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2017; 195(10): 1333–1343.
 23. Rau JL. Determinants of patient adherence to an aerosol regimen. Respir Care. 2005; 50(10): 1346–56; discussion 1357.
 24. Yu AP, Guérin A, Ponce de Leon D, et al. Therapy persistence and adherence in patients with chronic obstructive pulmonary disease: multiple versus single long-acting maintenance inhalers. J Med Econ. 2011; 14(4): 486–496.
 25. Yu AP, Guérin A, de Leon DP, et al. Clinical and economic outcomes of multiple versus single long-acting inhalers in COPD. Respir Med. 2011; 105(12): 1861–1871.
 26. Kuziemski K. Which dry powder inhaler should be chosen? Respiration. 2009; 78(3): 356; author reply 357–8.
 27. von Berg A, Kremer HJ, Ellers-Lenz B, et al. Peak inspiratory flow rates generated through the Novolizer and the Turbuhaler dry powder inhaler devices by children with stable asthma. J Aerosol Med. 2007; 20(1): 50–58.
 28. Amin AN, Ganapathy V, Roughley A, et al. Confidence in correct inhaler technique and its association with treatment adherence and health status among US patients with chronic obstructive pulmonary disease. Patient Prefer Adherence. 2017; 11: 1205–1212.
 29. Miravitlles M, Anzueto A. A new two-step algorithm for the treatment of COPD. Eur Respir J. 2017; 49(2).
 30. http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-17052016-r-w-sprawie zako%C5%84czenia-oceny-kortykosteroid%C3%B3w-w-postaci-wziewnej.
 31. Singh D, Papi A, Corradi M, et al. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet. 2016; 388(10048): 963–973.
 32. Vestbo J, Papi A, Corradi M, et al. Single inhaler extrafine triple therapy versus long-acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRINITY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet. 2017; 389(10082): 1919–1929.
 33. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. FLAME Investigators. Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016; 374(23): 2222–2234.
 34. Papi A, Vestbo J, Fabbri L, et al. Extrafine inhaled triple therapy versus dual bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease (TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. The Lancet. 2018; 391(10125): 1076–1084.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl