Vol 85, Supp. V (2017)
Review paper
Submitted: 2018-01-31
Get Citation

Przewlekła obturacyjna choroba płuc z eozynofilią — odrębny fenotyp choroby

Damian Tworek, Adam Antczak
Vol 85, Supp. V (2017)
REVIEWS
Submitted: 2018-01-31

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) była tradycyjnie uważana za jednostkę, w której dominuje zapalenie neutrofilowe oskrzeli. Wyniki badań z początku lat 90. ubiegłego wieku wykazały, że również eozynofile napływają do dolnych dróg oddechowych chorych na POChP, a ich zwiększona liczba jest obserwowana zarówno w trakcie zaostrzeń, jak i w stabilnym okresie choroby. Fenotyp eozynofilowego POChP odznacza się kilkoma unikatowymi cechami, tj. specyficznym charakterem zapalenia dróg oddechowych i przebiegiem klinicznym oraz podatnością na terapię glikortykosteroidami. W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd aktualnych badań dotyczących charakterystyki klinicznej pacjentów z eozynofilowym fenotypem POChP, jak również rolę eozynofilów jako biomarkera użytecznego w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w POChP.

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) była tradycyjnie uważana za jednostkę, w której dominuje zapalenie neutrofilowe oskrzeli. Wyniki badań z początku lat 90. ubiegłego wieku wykazały, że również eozynofile napływają do dolnych dróg oddechowych chorych na POChP, a ich zwiększona liczba jest obserwowana zarówno w trakcie zaostrzeń, jak i w stabilnym okresie choroby. Fenotyp eozynofilowego POChP odznacza się kilkoma unikatowymi cechami, tj. specyficznym charakterem zapalenia dróg oddechowych i przebiegiem klinicznym oraz podatnością na terapię glikortykosteroidami. W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd aktualnych badań dotyczących charakterystyki klinicznej pacjentów z eozynofilowym fenotypem POChP, jak również rolę eozynofilów jako biomarkera użytecznego w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w POChP.

Get Citation

Keywords

POChP, eozynofile, biomarkery

About this article
Title

Przewlekła obturacyjna choroba płuc z eozynofilią — odrębny fenotyp choroby

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. V (2017)

Article type

Review paper

Pages

30-36

Keywords

POChP
eozynofile
biomarkery

Authors

Damian Tworek
Adam Antczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl