Vol 85, Supp. V (2017)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2018-01-31
Get Citation

Parametry czynności płuc u wytrenowanych nurków w komorze hiperbarycznej 1,5 ATA po oddychaniu 100-procentowym tlenem lub powietrzem atmosferycznym — badanie naprzemienne

Muhammad Irfan Ilmi, Faisal Yunus, Mohammad Guritno Suryokusumo, Triya Damayanti, Erlang Samoedro, Ahmad Muslim Nazaruddin, Fariz Nurwidya
Vol 85, Supp. V (2017)
Original research - abstract
Submitted: 2018-01-31

Abstract

WSTĘP: Nurkowanie może się odbywać w warunkach absolutnego ciśnienia atmosferycznego (ATA) > 1 pod wodą lub w komorze hiperbarycznej. Celem badania było porównanie czynności płuc u wytrenowanych nurków przy ciśnieniu 1,5 ATA w komorze hiperbarycznej, po oddychaniu 100-procentowym tlenem i powietrzem atmosferycznym. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w systemie naprzemiennym (cross-over). Zbadano 18 wytrenowanych nurków w komorze hiperbarycznej przy ciśnieniu 1,5 ATA, co odpowiada głębokości 5 metrów. Badani otrzymywali 100-procentowy tlen przez ustno-nosową maskę twarzową przez 30 minut, a po jednodniowej przerwie u tych samych osób przeprowadzono podobną próbę z powietrzem atmosferycznym. Badania czynności płuc wykonywano przed i po inhalacji. WYNIKI: W próbie z powietrzem atmosferycznym stwierdzono istotny spadek (p < 0.05) wartości FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50 i FEF75. W próbie ze 100-procentowym tlenem istotny spadek wartości dotyczył nie tylko FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50 i FEF75, ale również FEV1. WNIOSKI: Obniżenie parametrów czynności płuc, w szczególności wskaźników dynamicznych, w warunkach komory hiperbarycznej obserwowano zarówno w próbie z powietrzem atmosferycznym, jak i ze 100-procentowym tlenem. Niezależnie od suplementacji nie stwierdzono istotnych zmian w zakresie pojemności życiowej (VC) i natężonej pojemności życiowej (FVC). Parametry czynności płuc powróciły do wartości wyjściowych po jednodniowej przerwie (washout period).

Abstract

WSTĘP: Nurkowanie może się odbywać w warunkach absolutnego ciśnienia atmosferycznego (ATA) > 1 pod wodą lub w komorze hiperbarycznej. Celem badania było porównanie czynności płuc u wytrenowanych nurków przy ciśnieniu 1,5 ATA w komorze hiperbarycznej, po oddychaniu 100-procentowym tlenem i powietrzem atmosferycznym. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w systemie naprzemiennym (cross-over). Zbadano 18 wytrenowanych nurków w komorze hiperbarycznej przy ciśnieniu 1,5 ATA, co odpowiada głębokości 5 metrów. Badani otrzymywali 100-procentowy tlen przez ustno-nosową maskę twarzową przez 30 minut, a po jednodniowej przerwie u tych samych osób przeprowadzono podobną próbę z powietrzem atmosferycznym. Badania czynności płuc wykonywano przed i po inhalacji. WYNIKI: W próbie z powietrzem atmosferycznym stwierdzono istotny spadek (p < 0.05) wartości FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50 i FEF75. W próbie ze 100-procentowym tlenem istotny spadek wartości dotyczył nie tylko FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50 i FEF75, ale również FEV1. WNIOSKI: Obniżenie parametrów czynności płuc, w szczególności wskaźników dynamicznych, w warunkach komory hiperbarycznej obserwowano zarówno w próbie z powietrzem atmosferycznym, jak i ze 100-procentowym tlenem. Niezależnie od suplementacji nie stwierdzono istotnych zmian w zakresie pojemności życiowej (VC) i natężonej pojemności życiowej (FVC). Parametry czynności płuc powróciły do wartości wyjściowych po jednodniowej przerwie (washout period).

Get Citation

Keywords

spirometria, wentylacja, tlenoterapia hiperbaryczna, nurkowanie

About this article
Title

Parametry czynności płuc u wytrenowanych nurków w komorze hiperbarycznej 1,5 ATA po oddychaniu 100-procentowym tlenem lub powietrzem atmosferycznym — badanie naprzemienne

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. V (2017)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

1

Keywords

spirometria
wentylacja
tlenoterapia hiperbaryczna
nurkowanie

Authors

Muhammad Irfan Ilmi
Faisal Yunus
Mohammad Guritno Suryokusumo
Triya Damayanti
Erlang Samoedro
Ahmad Muslim Nazaruddin
Fariz Nurwidya

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl