Vol 85, Supp. II (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-05-08
Get Citation

AirFluSal Forspiro — skuteczność, profil bezpieczeństwa i użyteczność u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Andrzej Emeryk, Piotr Kuna, Michał Pirożyński, Barbara Rogala, Jerzy Kruszewski, Ryszard Kurzawa, Anna Bręborowicz, Rafał Pawliczak, Paweł Majak
Vol 85, Supp. II (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-05-08

Abstract

Przedstawiono aktualne dane Forspiro® — nowego inhalatora suchego proszki (DPI) wraz z procesem rejestracji hybrydowej tego urządzenia inhalacyjnego. Omówiono badania oceniające skuteczność i profil bezpieczeństwa kombinacji propionianu flutikazonu z salmeterolem z inhalatora Forspiro® u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Wskazano na dostosowanie inhalatora Forspiro® do potrzeb i preferencji pacjentów oraz łatwość jego stosowania. Inhalator Forspiro® posiada wiele unikatowych i innowacyjnych cech, które sprawiają, iż ta konstrukcja zbliża się do „inhalatora idealnego”.

Abstract

Przedstawiono aktualne dane Forspiro® — nowego inhalatora suchego proszki (DPI) wraz z procesem rejestracji hybrydowej tego urządzenia inhalacyjnego. Omówiono badania oceniające skuteczność i profil bezpieczeństwa kombinacji propionianu flutikazonu z salmeterolem z inhalatora Forspiro® u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Wskazano na dostosowanie inhalatora Forspiro® do potrzeb i preferencji pacjentów oraz łatwość jego stosowania. Inhalator Forspiro® posiada wiele unikatowych i innowacyjnych cech, które sprawiają, iż ta konstrukcja zbliża się do „inhalatora idealnego”.

Get Citation

Keywords

astma oskrzelowa, POChP, inhalatory suchego proszku, salmeterol/flutykazon

About this article
Title

AirFluSal Forspiro — skuteczność, profil bezpieczeństwa i użyteczność u chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. II (2017)

Pages

86-91

Keywords

astma oskrzelowa
POChP
inhalatory suchego proszku
salmeterol/flutykazon

Authors

Andrzej Emeryk
Piotr Kuna
Michał Pirożyński
Barbara Rogala
Jerzy Kruszewski
Ryszard Kurzawa
Anna Bręborowicz
Rafał Pawliczak
Paweł Majak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl