open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Case report
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

Eozynofilowe zapalenie płuc na tle infestacji pasożytami — skuteczność leczenia kortykosteroidem po niepowodzeniu terapii dietylokarbamazyną

Manu Madan, Pawan Gupta, Richa Mittal, Sunil K. Chhabra

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
CASE REPORTS
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

Dietylokarbamazyna w leczeniu eozynofilowego zapalenia płuc wywołanego infestacją pasożytem (tropical pulmonary eosinofilia) przynosi poprawę tylko u części pacjentów, a w przypadku fazy przewlekłej schorzenia leczenie jest nieskuteczne u 20–40% chorych. W tych przypadkach stosuje się kortykosteroidy, choć skuteczność tego postępowania nie została dotychczas potwierdzona. U opisywanej pacjentki po trzech tygodniach standardowego leczenia dietylokarbamazyną odnotowano jedynie częściową odpowiedź kliniczną, hematologiczną i fizjologiczną. Do dwóch kolejnych cykli leczenia dołączono kortykosteroid, co przyczyniło się do całkowitego wyleczenia. Dwa miesiące później doszło jednak do wznowy choroby, przy czym stwierdzono wykładniki fazy przewlekłej schorzenia, ale kontynuacja leczenia kortykosteroidem przyniosła zadowalającą odpowiedź kliniczną.

Abstract

Dietylokarbamazyna w leczeniu eozynofilowego zapalenia płuc wywołanego infestacją pasożytem (tropical pulmonary eosinofilia) przynosi poprawę tylko u części pacjentów, a w przypadku fazy przewlekłej schorzenia leczenie jest nieskuteczne u 20–40% chorych. W tych przypadkach stosuje się kortykosteroidy, choć skuteczność tego postępowania nie została dotychczas potwierdzona. U opisywanej pacjentki po trzech tygodniach standardowego leczenia dietylokarbamazyną odnotowano jedynie częściową odpowiedź kliniczną, hematologiczną i fizjologiczną. Do dwóch kolejnych cykli leczenia dołączono kortykosteroid, co przyczyniło się do całkowitego wyleczenia. Dwa miesiące później doszło jednak do wznowy choroby, przy czym stwierdzono wykładniki fazy przewlekłej schorzenia, ale kontynuacja leczenia kortykosteroidem przyniosła zadowalającą odpowiedź kliniczną.

Get Citation

Keywords

eozynofilowe zapalenie płuc,dietylokarbamazyna, kortykosteroidy

About this article
Title

Eozynofilowe zapalenie płuc na tle infestacji pasożytami — skuteczność leczenia kortykosteroidem po niepowodzeniu terapii dietylokarbamazyną

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Case report

Pages

44-48

Keywords

eozynofilowe zapalenie płuc
dietylokarbamazyna
kortykosteroidy

Authors

Manu Madan
Pawan Gupta
Richa Mittal
Sunil K. Chhabra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl