open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Review paper
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

Tiotropium w leczeniu POChP — historia i perspektywy

Krzysztof Kuziemski, Adam Barczyk

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi istotny problem zdrowotny dla społeczeństwa, ponieważ jest związana ze zwiększoną chorobowością i umieralnością. Choroba prowadzi do stałego zmniejszania się wartości natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Pogorszenie funkcji układu oddechowego szczególnie szybko postępuje w mniej zaawansowanych stadiach choroby, dlatego tak istotne jest wczesne wykrycie zaburzeń i wdrożenie właściwego leczenia. Prawidłowa farmakoterapia POChP zmniejsza nasilenie objawów choroby, poprawia tolerancję wysiłku fizycznego oraz zmniejsza liczbę i stopień ciężkości zaostrzeń. Istotną rolę w procesie terapii chorych na POChP stanowi tiotropium i jego nowe połączenie z olodaterolem. Celem pracy było przedstawienie możliwości terapeutycznych stosowania tiotropium w codziennej praktyce klinicznej.

Abstract

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi istotny problem zdrowotny dla społeczeństwa, ponieważ jest związana ze zwiększoną chorobowością i umieralnością. Choroba prowadzi do stałego zmniejszania się wartości natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Pogorszenie funkcji układu oddechowego szczególnie szybko postępuje w mniej zaawansowanych stadiach choroby, dlatego tak istotne jest wczesne wykrycie zaburzeń i wdrożenie właściwego leczenia. Prawidłowa farmakoterapia POChP zmniejsza nasilenie objawów choroby, poprawia tolerancję wysiłku fizycznego oraz zmniejsza liczbę i stopień ciężkości zaostrzeń. Istotną rolę w procesie terapii chorych na POChP stanowi tiotropium i jego nowe połączenie z olodaterolem. Celem pracy było przedstawienie możliwości terapeutycznych stosowania tiotropium w codziennej praktyce klinicznej.

Get Citation

Keywords

tiotropium, olodaterol, POChP

About this article
Title

Tiotropium w leczeniu POChP — historia i perspektywy

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Review paper

Pages

26-37

Keywords

tiotropium
olodaterol
POChP

Authors

Krzysztof Kuziemski
Adam Barczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl