open access

Vol 85, Supp. I (2017)
Review paper
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01
Get Citation

Debata. Czy możemy polecać e-papierosy naszym pacjentom? Opinia 1

Tadeusz M. Zielonka

open access

Vol 85, Supp. I (2017)
REVIEWS
Submitted: 2017-03-01
Accepted: 2017-03-01

Abstract

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja na temat szkodliwości e-papierosów. Pojawiają się nawet głosy, że są one równie szkodliwe jak te tradycyjne. Nie ma jednak na to dowodów, a przesłanki teoretyczne sugerują, że powinny być zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia, gdyż nie dochodzi przy ich stosowaniu do spalania tytoniu i powstawania bardzo szkodliwych substancji, szczególnie karcynogenów. Pewne dane pozwalają przypuszczać, że e-papierosy mogą być zastosowane jako nowa forma nikotynowej terapii zastępczej, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone. Konieczne są zatem dalsze badania nad szkodliwością i bezpieczeństwem stosowania e-papierosów. Poniżej przedstawione zostaną jedynie argumenty za możliwością polecania e-papierosów osobom uzależnionym od nikotyny.

Abstract

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja na temat szkodliwości e-papierosów. Pojawiają się nawet głosy, że są one równie szkodliwe jak te tradycyjne. Nie ma jednak na to dowodów, a przesłanki teoretyczne sugerują, że powinny być zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia, gdyż nie dochodzi przy ich stosowaniu do spalania tytoniu i powstawania bardzo szkodliwych substancji, szczególnie karcynogenów. Pewne dane pozwalają przypuszczać, że e-papierosy mogą być zastosowane jako nowa forma nikotynowej terapii zastępczej, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone. Konieczne są zatem dalsze badania nad szkodliwością i bezpieczeństwem stosowania e-papierosów. Poniżej przedstawione zostaną jedynie argumenty za możliwością polecania e-papierosów osobom uzależnionym od nikotyny.

Get Citation

Keywords

tytoń, papieros elektroniczny, nikotynowa terapia zastępcza, bierne palenie

About this article
Title

Debata. Czy możemy polecać e-papierosy naszym pacjentom? Opinia 1

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 85, Supp. I (2017)

Article type

Review paper

Pages

14-18

Keywords

tytoń
papieros elektroniczny
nikotynowa terapia zastępcza
bierne palenie

Authors

Tadeusz M. Zielonka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl