open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Review paper
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Nintedanib — nowa opcja terapeutyczna dla chorych na samoistne włóknienie płuc

Sebastian Majewski, Wojciech J. Piotrowski

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
REVIEWS
Submitted: 2016-04-28

Abstract

Samoistne włóknienie płuc (SWP) jest przewlekłą i postępującą chorobą prowadzącą do włóknienia, ciężkich zaburzeń czynności układu oddechowego, inwalidztwa i przedwczesnego zgonu. Do niedawna nie dysponowano skutecznym lekiem, który opóźniałby tempo progresji tej ciężkiej choroby. Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany. W lipcu 2015 roku najważniejsze towarzystwa naukowe (American Thoracic Society, European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society oraz Latin American Thoracic Association) zaaprobowały dwa nowe leki do leczenia SWP. Są to pirfenidon i nintedanib. Nintedanib jest nieselektywnym inhibitorem kinaz tyrozynowych receptorów czynników wzrostu. W niniejszej pracy omówiono historię tego nowego leku, wyniki badań przedklinicznych oraz prób klinicznych, które stały się podstawą jego rejestracji.

Abstract

Samoistne włóknienie płuc (SWP) jest przewlekłą i postępującą chorobą prowadzącą do włóknienia, ciężkich zaburzeń czynności układu oddechowego, inwalidztwa i przedwczesnego zgonu. Do niedawna nie dysponowano skutecznym lekiem, który opóźniałby tempo progresji tej ciężkiej choroby. Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany. W lipcu 2015 roku najważniejsze towarzystwa naukowe (American Thoracic Society, European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society oraz Latin American Thoracic Association) zaaprobowały dwa nowe leki do leczenia SWP. Są to pirfenidon i nintedanib. Nintedanib jest nieselektywnym inhibitorem kinaz tyrozynowych receptorów czynników wzrostu. W niniejszej pracy omówiono historię tego nowego leku, wyniki badań przedklinicznych oraz prób klinicznych, które stały się podstawą jego rejestracji.

Get Citation

Keywords

samoistne włóknienie płuc, nintedanib, leczenie, rokowanie

About this article
Title

Nintedanib — nowa opcja terapeutyczna dla chorych na samoistne włóknienie płuc

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Review paper

Pages

114-122

Keywords

samoistne włóknienie płuc
nintedanib
leczenie
rokowanie

Authors

Sebastian Majewski
Wojciech J. Piotrowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl