open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Congress abstract / Abstract
Submitted: 2016-04-28
Get Citation

Wpływ stylu życia na występowanie astmy w Indiach — badanie kliniczno-kontrolne

Mohammed Noufal Poongadan, Nitesh Gupta, Raj Kumar

open access

Vol 84, Supp. II (2016)
Original research - abstract
Submitted: 2016-04-28

Abstract

WSTĘP: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na astmę w krajach rozwijających się. Występowanie astmy w Indiach szacuje się na 2% populacji ogólnej. Dane na temat związku pomiędzy stylem życia a astmą pochodzą przede wszystkim z krajów zachodnich. Celem przedstawionego badania jest ocena potencjalnego związku pomiędzy stylem życia a astmą w reprezentatywnej próbie populacji indyjskiej.

MATERIAŁ I METODY: Badanie miało charakter kliniczno-kontrolny (case-control study), prowadzono je przez rok (2014/2015). Do badania włączono 125 chorych na astmę oraz grupę kontrolną złożoną z osób zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza przeznaczonego do samodzielnego wypełniania przez osoby badane, uwzględniającego zwyczaje i nawyki życia codziennego typowe dla populacji indyjskiej.

WYNIKI: Liczba godzin spędzanych w ciągu doby na oglądaniu telewizji oraz liczba godzin snu była znamiennie wyższa u chorych na astmę, a czas spędzony na uprawianiu zajęć sportowych wykazywał odwrotną korelację z występowaniem astmy. Palenie papierosów, żucie tytoniu, a także konsumpcja alkoholu były bardziej powszechne u chorych na astmę w porównaniu z grupą kontrolną, choć różnice nie były istotne statystycznie. Poziom stresu oceniany w skali 1−10 był znamiennie wyższy u chorych na astmę (p < 0,001). W grupie chorych na astmę stwierdzono znamiennie niższą liczbę godzin w tygodniu spędzonych na podróżach (p < 0,05).

WNIOSKI: Wyniki badania mogą wskazywać na związek pomiędzy występowaniem astmy w Indiach a częstym oglądaniem telewizji, zwiększonym poziomem stresu, krótszym czasem poświęcanym na aktywność fizyczną i podróże. Ze względu na rosnącą liczbę dowodów na związek pomiędzy siedzącym trybem życia i występowaniem astmy, konieczne jest podjęcie działań w sferze publicznej polityki zdrowotnej, mających na celu zmianę tych zwyczajów. Może to zmniejszyć częstość występowania astmy w Indiach.

Abstract

WSTĘP: W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na astmę w krajach rozwijających się. Występowanie astmy w Indiach szacuje się na 2% populacji ogólnej. Dane na temat związku pomiędzy stylem życia a astmą pochodzą przede wszystkim z krajów zachodnich. Celem przedstawionego badania jest ocena potencjalnego związku pomiędzy stylem życia a astmą w reprezentatywnej próbie populacji indyjskiej.

MATERIAŁ I METODY: Badanie miało charakter kliniczno-kontrolny (case-control study), prowadzono je przez rok (2014/2015). Do badania włączono 125 chorych na astmę oraz grupę kontrolną złożoną z osób zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza przeznaczonego do samodzielnego wypełniania przez osoby badane, uwzględniającego zwyczaje i nawyki życia codziennego typowe dla populacji indyjskiej.

WYNIKI: Liczba godzin spędzanych w ciągu doby na oglądaniu telewizji oraz liczba godzin snu była znamiennie wyższa u chorych na astmę, a czas spędzony na uprawianiu zajęć sportowych wykazywał odwrotną korelację z występowaniem astmy. Palenie papierosów, żucie tytoniu, a także konsumpcja alkoholu były bardziej powszechne u chorych na astmę w porównaniu z grupą kontrolną, choć różnice nie były istotne statystycznie. Poziom stresu oceniany w skali 1−10 był znamiennie wyższy u chorych na astmę (p < 0,001). W grupie chorych na astmę stwierdzono znamiennie niższą liczbę godzin w tygodniu spędzonych na podróżach (p < 0,05).

WNIOSKI: Wyniki badania mogą wskazywać na związek pomiędzy występowaniem astmy w Indiach a częstym oglądaniem telewizji, zwiększonym poziomem stresu, krótszym czasem poświęcanym na aktywność fizyczną i podróże. Ze względu na rosnącą liczbę dowodów na związek pomiędzy siedzącym trybem życia i występowaniem astmy, konieczne jest podjęcie działań w sferze publicznej polityki zdrowotnej, mających na celu zmianę tych zwyczajów. Może to zmniejszyć częstość występowania astmy w Indiach.

Get Citation

Keywords

astma, Indie, styl życia, oglądanie telewizji

About this article
Title

Wpływ stylu życia na występowanie astmy w Indiach — badanie kliniczno-kontrolne

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 84, Supp. II (2016)

Article type

Congress abstract / Abstract

Pages

76

Keywords

astma
Indie
styl życia
oglądanie telewizji

Authors

Mohammed Noufal Poongadan
Nitesh Gupta
Raj Kumar

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl