open access

Vol 69, No 9-10 (2001)
ORIGINAL PAPERS
Published online: 2008-05-08
Submitted: 2013-02-22
Get Citation

Ocena wybranych parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u dzieci chorych na przewlekłą ciężką astmę oskrzelową

Jacek Posepski, Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Andrzej Emeryk, Grażyna Górnicka, Mirosława Wawrzyszuk
Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):553-563.

open access

Vol 69, No 9-10 (2001)
ORIGINAL PAPERS
Published online: 2008-05-08
Submitted: 2013-02-22

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Ocena wybranych parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u dzieci chorych na przewlekłą ciężką astmę oskrzelową

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 69, No 9-10 (2001)

Pages

553-563

Published online

2008-05-08

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2001;69(9-10):553-563.

Authors

Jacek Posepski
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Andrzej Emeryk
Grażyna Górnicka
Mirosława Wawrzyszuk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl