open access

Vol 77, No 1 (2009)
Editorial
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-12-19
Get Citation

Reducing the burden of chronic respiratory diseases

Ryszarda Chazan
DOI: 10.5603/ARM.27842
·
Pneumonol Alergol Pol 2009;77(1):3-4.

open access

Vol 77, No 1 (2009)
EDITORIAL
Submitted: 2013-02-22
Published online: 2008-12-19

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Reducing the burden of chronic respiratory diseases

Journal

Advances in Respiratory Medicine

Issue

Vol 77, No 1 (2009)

Article type

Editorial

Pages

3-4

Published online

2008-12-19

Page views

583

Article views/downloads

877

DOI

10.5603/ARM.27842

Bibliographic record

Pneumonol Alergol Pol 2009;77(1):3-4.

Authors

Ryszarda Chazan

References (22)
 1. Astmy ciężka. Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN Warszawa, 2008.
 2. POChP — choroba cywilizacyjna XXI wieku. Kontrowersje i pytania. Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN Warszawa, 2008.
 3. Zakażenia układu oddechowego. Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN Warszawa, 2009.
 4. epsa. Stanowisko Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN Warszawa, 2010.
 5. Pierzchała W, Barczyk A, Górecka D, et al. Zalecenia skiego Towarzystwa Chorób Płuc Rozpoznawania i Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Pneumonol Alergol Pol. 2010; 78: 318–347.
 6. Chazan R. Zakażenia układu oddechowego. Wytyczne rozpoznawania i leczenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. a-medica Press, Bielsko-Biała 2010.
 7. Casaburi R. Long-term oxygen therapy: state of the art. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(2): 196–199.
 8. Casaburi R. Strategies to reduce dynamic hyperinflation in chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(2): 192–195.
 9. ZuWallack R. Early diagnosis of COPD — rationale, methods and effects Pneumonol. Alergol Pol. 2009; 77: 72–76.
 10. Zuwallack R. A history of pulmonary rehabilitation: back to the future. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(3): 298–301.
 11. Cote CG, Celli BR. BODE index: a new tool to stage and monitor progression of chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(3): 305–313.
 12. Celli BR. Novel concepts in the pharmacotherapy of chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(1): 82–90.
 13. Semik-Orzech A, Pierzchała W. Mechanizmy molekularne zapalenia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 66–71.
 14. Zieliński J. Wczesne rozpoznawanie POChP — uzasadnienie, metody i wyniki. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 77–81.
 15. Batura-Gabryel H. Zmiany ogólnoustrojowe u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 180–185.
 16. Chazan R. Rola wziewnych kortykosteroidów w leczeniu POChP. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 186–191.
 17. Górecka D. Porzucanie nałogu palenia w przewlekłej obruracyjnej chorobie płuc. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 294–297.
 18. Jahnz-Różyk K. Farmakoekonomika przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77: 302–304.
 19. Rozenbaum W'. Bridging the gap: the patient-doctor relationship. Pneumonol Alergol Pol. 2009; 77(3): 314–319.
 20. Mannino D. Natural history of chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79: 139–143.
 21. Rennard SI. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79(2): 132–138.
 22. Batura-Gabryel H. Znaczenie biomarkerów w diagnostyce POChP. Pneumonol Alergol Pol. 2011; 79: 144–150.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Pneumonologia i Alergologia Polska dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl